Javni oglas za prijem u radni odnos 24.06.2024.

Na osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. - 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko i Odluke Upravnog odbora broj 01-2083/24. od 13.6.2024.godine, JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

  • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
  • Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

  1. DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE

Preuzmi PDF dokumentaciju