Javni oglas za prijem u radni odnos 05.07.2024. godine

Na osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. - 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko i Odluka Upravnog odbora broj 01-2159/24. i broj 01-2160/24. od 24.6.2024.godine, JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

  • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
  • Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

  1. SPECIJALISTA MEDICINE RADA u službi Konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite
  2. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena