Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Duraković Sabre na telefon br. 738 777 lokal 235.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Bodiroga Jadranke na telefon br. 738 777 lokal 242.

ORL

	Specijalista ORL dolazi tri puta sedmično (ponedjeljak, srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Bodiroga Jadranke na telefon br. 738 777 lokal 242.Uposlenici

DIREKTOR

•Karavdić dr Senad, specijalista hirurg, subspecijalista abdominalne hirurgije

 

POMOĆNICI DIREKTORA

 

FINANSIJSKA SLUŽBA

•Semić Lejla

•Iširlija Zilha

•Bešlagić Mirha

•Duraković Mahir

•Zečević Sabahudin

 

SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

•Terović Suvada

•Penjić Suada

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u JU „Dom zdravlja“ Visoko

•Prim. Mustagrudić dr Nidžara, specijalista opće medicine

•Prim. Konjičanin dr Mersa, specijalista oftalmolog

•Klanačević dr Muniba, ljekar porodične medicine

•Blagojević dr Radenka, ljekar porodične medicine

•Vražalić dr Emir, ljekar porodične medicine

•Mimić dr Uzejfa, specijalista medicine rada

•Zečević dr Aida, specijalista porodične medicine

•Čustović Nusreta

•Dervišbegović Sanela

•Turbo Mirsada

•Rašidović Saima

•Džafić Evelina

•Kardaš Midhat

•Berbić Nermana

•Greb Željka

•Rašidović Senada

•Cikotić Ermina

•Đuljić Nura

•Sirčo Mahira

•Hodžić Izudina

•Čelebić Adisa

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Moštru

•Ganić – Sarač dr Sadeta, specijalista porodične medicine

•Omerbegović dr Mirsada, specijalista urgentne medicine

•Handžić dr Amra, specijalista porodične medicine

•Dinar-Mostić dr Amela, ljekar opće prakse

•Alagić dr Belma, ljekar opće prakse

•Muhedin Mekiba

•Čehajić Selima

•Berbić Hata

•Valjevac Jasmina

•Omanović Sena

•Omanović Alma

•Omerbegović Munira

•Jusić Hasan

•Kahvedžić Fahrija

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Gračanici

•Lemeš – Hodžić dr Jasmina, specijalista porodične medicine

•Limo dr Samra, specijalista kliničke farmakologije

•Drljević Nusreta

•Alić Eldina

•Hasanspahić Lejla

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante na Bucima

•Alimanović dr Dženana, specijalista porodične medicine

•Handžić dr Edina, specijalista interne medicine

•Delahmetović Fadila

•Kutić Mirsada

•Kapić Dževada

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulanta u Porječanima

•Omanović dr Alen, ljekar opće prakse

•Muratović Amra

 

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

•Lepić Mensur

•Muratović Jasir

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

•Mušić-Lušija dr Selma, ljekar opće prakse

•Lemeš dr Aida, ljekar opće prakse

•Rapa – Čustović Belma, ljekar opće prakse

•Haračić dr Almedina, ljekar opće prakse

•Ramić Samir

•Smajić Mihada

•Hastor Amela

•Hajrić Evelina

Karavdić Mubera

•Omanović Selma

•Lopo Edin

•Nevaljalović Hasan

 

DISPANZER MEDICINE RADA

•Prim. Durajlić dr Salih, specijalista medicine rada

•Avdibegović Lejla

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

•Prim. Avdagić dr Hatidža, specijalista ginekolog

•Prim. Šahinović dr Vasvija, specijalista ginekolog

•Pulo Hajrudina

•Bulut Dženana

•Husić Edna

 

ZDRVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

•Zukić – Trbonja dr Amira, specijalista pedijatar

•Omanović dr Medina, specijalista pedijatar

•Bjelanović Valentina

•Šubić Elvira

•Čelebić Mirha

•Džafić Sunčica

•Ibrišimović Senida

•Limo Maida

 

PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

•Repovac dr Milada, specijalista pneumoftiziolog

•Kapo Nermina

•Alibegović Azemina

•Kamarić Dino

 

HIRURGIJA

•Mafalani dr Majed, specijalista hirurg

•Hodžić Zineta

•Duraković Sabra

 

INTERNISTIČKA AMBULANTA

•Prim. Mustafić dr Džemila, specijalista internista

•Hadžić Maida

 

OFTALMOLOŠKA AMBULANTA

•Travančić dr Samir, specijalista oftalmolog

•Karavdić Alma

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

•Grujić dr Miranda, specijalista radiolog

•Kamarić Mirsada

 

RAD SA SPECIJALISTIMA IZ ZENICE

•Bodiroga Jadranka

 

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

•Prnjavorac dr Safet, specijalista neuropsihijatar

•Vehabović – Rudež Nermina, psiholog

•Bajramagić Nefisa

•Ganić Muris

 

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

•Prim. Alagić dr Emir, specijalista fizijatar

•Alagić dr Aida, specijalista fizijatar

•Patak dr Lejla, specijalista fizijatar

•Omanović Alma

•Kreho Sabina

•Pinjo Dženita

•Fejzagić Hatidža

•Ćosović Alma

 

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

•Smajlagić dr Zijada, specijalista epidemiolog

•Uzunović Haris

•Burić Haris

•Imamović Ibrahim

 

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

•Čakić dr Mersa, ljekar stomatolog

•Božičković dr Milica, ljekar stomatolog

•Genjac dr Amira, ljekar stomatolog

•Lisak dr Munira, ljekar stomatolog

•Šahinbegović Amela

•Pašić Nermina

•Lepić Azra

•Šovšić Sabira

•Elezović Amir

•Bukić Almir

 

LABORATORIJ

•Smailagić Zijada

•Islamović Mubera

•Fišek Ramiza

•Smailagić Hamdo

•Alijagić Ejub

•Alijagić Jasmina

•Sulejmanović Alma

 

VOZAČI

•Fatić Sadan

•Mehmedović Jasmin

•Pinjo Kenan

•Kubat Semir

•Iširlija Midhat

 

TEHNIČKI SERVIS

•Fejzić Enver

•Novokmet Ismet

•Jašarević Mirsad

•Agaj Nasiha

•Bajrović Mediha

•Džafić Sanela

•Hasečić Amira

•Husić Mirsada

•Isljami Suada

•Isljami Šahida

•Kasapović Rasema

•Kasapović Zlatija

•Lemeš Aida

•Muratspahić Remzija

•Omerović Ramiza

•Omerović Senada

•Oruč Meliha

•Smajić Nevzeta

•Suša Sabaheta

•Topalović Mejrema

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Testiranje
  4. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u Dispanzeru za žene za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07 do 15 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07-13h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
U okviru Programa Federalnog ministarstva zdravstva u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko provodi se Projekat otkrivanja raka - karcinoma debelog crijeva i test na okultno krvarenje. Pregled stolice se vrši tokom cijele godine i besplatan je. Zainteresovani pacijenti treba da se jave kod ljekara porodične medicine.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 12 do 12.30, subotom od 10 do 10.30 i nedjeljom od 15 do 15.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko.
next
prev