Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Uposlenici

VRŠIOC DUŽNOSTI DIREKTORA

Prim. Mustafić dr Džemila, specijalista interne medicine

 

POMOĆNICI DIREKTORA

•Prim.Pašić dr Mirsada, spec.urgentne medicine

•Bešlagić Mirha, mr. oec, pomoćnik direktora za finansijsko-ekonomske poslove

 

GLAVNA SESTRA USTANOVE

•Bajramagić Nefisa, diplomirana medicinska sestra

 

FINANSIJSKO-EKONOMSKI SEKTOR

•Bešlagić Mirha, mr.oec., rukuovodilac sektora

•Iširlija Zilha

•Bajrović Mediha

•Đuljić Nura

•Novokmet Ismet

 

SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

•Duraković Mahir, bach. prava, rukovodilac sektora

Ahić Aida, dipl.ecc – referent za javne nabavke

•Penjić Suada

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u JU „Dom zdravlja“ Visoko

•Klanačević dr Muniba, ljekar porodične medicine

•Alimanović dr Dženana, specijalista porodične medicine

•Zečević dr Aida, specijalista porodične medicine

•Čelebić dr Aida, ljekar porodične medicine

•Hodžić dr Sabina, ljekar porodične medicine

•Mušić Lušija dr Selma, doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Karavdić Alma

•Bulut Dženana

•Berbić Nermana

•Dervišbegović Sanela

•Karavdić Mubera

•Džafić Evelina

•Kardaš Midhat

•Rašidović Senada

•Sirčo Mahira

•Turbo Mirsada

•Delahmetović Fadila

•Alić Eldina

•Cikotić Ermina

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Moštru

•Ganić – Sarač dr Sadeta, specijalista porodične medicine, rukovodilac službe

•Prim. Pašić dr Mirsada, specijalista urgentne medicine, ljekar porodične medicine

•Handžić dr Amra, specijalista porodične medicine

•Dinar Mostić dr Amela, doktor medicine

•Karavdić dr Belma, doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Omerbegović Munira

•Muhedin Mekiba

•Čelebić Adisa

•Čehajić Selima

•Berbić Hata

•Valjevac Jasmina

•Kahvedžić Fahrija

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulanta u Porječanima

•Omanović dr Alen, specijalista porodične medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Omanović Alma

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Gračanici

•Lemeš – Hodžić dr Jasmina, specijalista porodične medicine

•Limo dr Samra, specijalista kliničke farmakologije, ljekar porodične medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Hasanspahić Lejla

•Drljević Nusreta

•Hodžić Izudina

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante na Bucima

•Alagić dr Belma, specijalista porodične medicine

•Selmanović Emina, doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Muratović Amra

•Kapić Dževada

 

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI / KUĆNO LIJEČENJE

Medicinske sestre/tehničari:

•Lepić Mensur

•Muratović Jasir

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE (0-6 godina)

•Prim. Zukić Trbonja dr Amira, specijalista pedijatar, rukovodilac služba

•Lemeš dr Aida, doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Džafić Sunčica

•Bjelanović Valentina

•Čelebić Mirha

•Ibrišimović Senida

•Limo Maida

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

•Prim. Avdagić dr Hatidža, specijalista ginekologije i akušerstva, rukovodilac službe

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Šubić Elvira

•Pulo Hajrudina

•Husić Edna

 

PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

•Repovac dr Milada, specijalista pneumoftiziolog

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Kamarić Dino

•Kapo Nermina

•Alibegović Azemina

 

HIGIJENSKOEPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST

•Smajlagić dr Zijada, specijalista epidemiolog, rukovodilac službe

 

Sanitarni tehničari:

•Imamović Ibrahim

•Uzunović Haris

•Burić Haris

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

•Haračić dr Almedina, doktor medicine

•Pajević dr Subhija, doktor medicine

•Šehić dr. Elma, doktor medicine

•Jusić dr Almedin, doktor medicine

•Drkić dr Mirela, doktor medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Ramić Samir

•Hastor Amela

•Hajrić Evelina

•Lopo Edin

•Nevaljalović Hasan

•Čehajić Đenita

•Alibegić Amila

•Džigumović Safet

 

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE OD 3-6 i 7-19 godina

•Božičković dr Milica, ljekar stomatolog

•Lisak dr Munira, ljekar stomatolog

 

Stomatološke sestre/tehničari:

•Šahinbegović Amela

•Pašić Nermina

•Lepić Azra

•Šovšić Sabira

•Elezović Amir

•Bukić Almir

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Rapa-Čustović dr Belma, specijalista biohemije, rukovodilac službe

•Smailagić Zijada, dipl.ing MLD

•Fišek Ramiza

•Islamović Mubera

 

Laboratorijski tehničari:

•Smailagić Hamdo

•Alijagić Ejub

•Alijagić Jasmina

•Sulejmanović Alma

•Jusić Hasan

 

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

•Prnjavorac dr Safet, specijalista neuropsihijatar, rukovodilac službe

•Vehabović – Rudež Nermina, mr.sci, psiholog

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Bajramagić Nefisa

•Ganić Muris

 

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

•Prim. Alagić dr Emir, specijalista fizijatar, rukovodilac službe

•KemezAlagić dr Aida, specijalista fizijatar

 

Fizioterapeutski tehničari:

•Pinjo Dženita

•Omanović Alma

•Kreho Sabina

•Fejzagić Hatidža

•Ćosović Alma

 

INTERNA MEDICINE

•Prim. Mustafić dr Džemila, specijalista interne medicine, rukovodilac službe

•Handžić dr Edina, specijalista interne medicine

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Hadžić Maida

 

HIRURGIJA

•Prim. Mafalani dr Majed, specijalista hirurg, rukovodilac službe

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Hodžić Zineta

•Duraković Sabra

 

OFTALMOLOGIJA

•Travančić dr Samir, specijalista oftalmolog

 

Medicinske sestre/tehničari:

•Čustović Nusreta

 

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

•Grujić dr Miranda, specijalista dijagnostičke radiologije, rukovodilac službe

•Handžić dr Zlatko, specijalista dijagnostičke radiologije

 

RTG tehničar:

•Kamarić Mirsada

 

AMBULANTA ZA SPOLJNE SARADNIKE

Medicinska sestra/tehničar:

•Smajić Mihada

 

MEDICINA RADA

 

TEHNIČKI SEKTOR

•Fatić Sadan

•Mehmedović Jasmin

•Pinjo Kenan

•Kubat Semir

•Iširlija Midhat

•Jašarević Mirsad

•Agaj Nasiha

•Hasečić Amira

•Husić Mirsada

•Isljami Suada

•Isljami Šahida

•Kasapović Rasema

•Džafić Sanela

•Muratspahić Remzija

•Omerović Ramiza

•Oruč Meliha

•Suša Sabaheta

•Kubat Mahir

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev