Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Duraković Sabre na telefon br. 738 777 lokal 235.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Bodiroga Jadranke na telefon br. 738 777 lokal 242.

ORL

	Specijalista ORL dolazi tri puta sedmično (ponedjeljak, srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Bodiroga Jadranke na telefon br. 738 777 lokal 242.Uposlenici

DIREKTOR

 • Karavdić dr Senad, specijalista hirurg, subspecijalista abdominalne hirurgije

 

POMOĆNICI DIREKTORA

 • Handžić dr Zlatko, specijalista dijagnostičke radiologije, pomoćnik direktora za medicinske poslove
 • Bešlagić Mirha, mr oec, pomoćnik direktora za finansijskoekonomske poslove

 

GLAVNA SESTRA USTANOVE

 • Bajramagić Nefisa, diplomirana medicinska sestra

 

FINANSIJSKO-EKONOMSKI SEKTOR

 • Bešlagić Mirha, mr.oec., rukuovodilac sektora
 • Iširlija Zilha
 • Zečević Sabahudin
 • Bajrović Mediha
 • Đuljić Nura
 • Novokmet Ismet

 

SEKTOR ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

 • Duraković Mahir, bach. prava, rukovodilac sektora
 • Terović Suada
 • Penjić Suada

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u JU „Dom zdravlja“ Visoko

 • Prim. Mustagrudić dr Nidžara, specijalista opće medicine, rukovodilac službe
 • Prim. Konjičanin dr Mersa, specijalista oftalmolog, ljekar porodične medicine
 • Alimanović dr Dženana, specijalista porodične medicine
 • Zečević dr Aida, specijalista porodične medicine
 • Klanačević dr Muniba, ljekar porodične medicine
 • Prim. Blagojević dr Radenka, ljekar porodične medicine
 • Vražalić dr Emir, ljekar porodične medicine
 • Šehić dr Elma, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Karavdić Alma
 • Čelebić Adisa
 • Berbić Nermana
 • Čustović Nusreta
 • Dervišbegović Sanela
 • Alibegić Amila
 • Džafić Evelina
 • Kardaš Midhat
 • Rašidović Senada
 • Cikotić Ermina
 • Sirčo Mahira
 • Turbo Mirsada
 • Alić Eldina

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Moštru

 • Ganić – Sarač dr Sadeta, specijalista porodične medicine, rukovodilac službe
 • Prim. Pašić dr Mirsada, specijalista urgentne medicine, ljekar porodične medicine
 • Handžić dr Amra, specijalista porodične medicine
 • Dinar Mostić dr Amela, doktor medicine
 • Karavdić dr Belma, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Omerbegović Munira
 • Muhedin Mekiba
 • Čehajić Selima
 • Berbić Hata
 • Valjevac Jasmina
 • Omanović Sena
 • Omanović Alma
 • Jusić Hasan
 • Kahvedžić Fahrija

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulanta u Porječanima

 • Omanović dr Alen, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Muratović Amra

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u Gračanici

 • Lemeš – Hodžić dr Jasmina, specijalista porodične medicine
 • Limo dr Samra, specijalista kliničke farmakologije, ljekar porodične medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Hasanspahić Lejla
 • Drljević Nusreta
 • Hodžić Izudina

 

PORODIČNA MEDICINA – ambulante na Bucima

 • Alagić dr Belma, specijalista porodične medicine
 • Selmanović Emina, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Delahmetović Fadila
 • Kutić Mirsada
 • Kapić Dževada

 

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI / KUĆNO LIJEČENJE

Medicinske sestre/tehničari:

 • Lepić Mensur
 • Muratović Jasir

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE (0-6 godina)

 • Prim. ZukićTrbonja dr Amira, specijalista pedijatar, rukovodilac služba
 • Omanović dr Medina, specijalista pedijatar
 • Lemeš dr Aida, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Džafić Sunčica
 • Bjelanović Valentina
 • Šubić Elvira
 • Čelebić Mirha
 • Ibrišimović Senida
 • Limo Maida

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 • Prim. Avdagić dr Hatidža, specijalista ginekologije i akušerstva, rukovodilac službe
 • Prim. Šahinović dr Vasvija, specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinske sestre/tehničari:

 • Bulut Dženana
 • Pulo Hajrudina
 • Husić Edna

 

PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 • Repovac dr Milada, specijalista pneumoftiziolog

Medicinske sestre/tehničari:

 • Kapo Nermina
 • Kamarić Dino
 • Alibegović Azemina

 

HIGIJENSKOEPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST

 • Smajlagić dr Zijada, specijalista epidemiolog, rukovodilac službe

Sanitarni tehničari:

 • Uzunović Haris
 • Burić Haris
 • Imamović Ibrahim

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 • Mušić Lušija dr Selma, doktor medicine
 • Rapa – Čustović Belma, doktor medicine
 • Haračić dr Almedina, doktor medicine
 • Pajević dr Subhija, doktor medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Ramić Samir
 • Smajić Mihada
 • Hastor Amela
 • Hajrić Evelina
 • Karavdić Mubera
 • Lopo Edin
 • Nevaljalović Hasan

 

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE OD 36 i 7-19 godina

 • Prim. Čakić dr Mersa, ljekar stomatolog, rukovodilac službe
 • Božičković dr Milica, ljekar stomatolog
 • Genjac dr Amira, ljekar stomatolog
 • Lisak dr Munira, ljekar stomatolog

Stomatološke sestre/tehničari:

 • Šahinbegović Amela
 • Pašić Nermina
 • Lepić Azra
 • Šovšić Sabira
 • Elezović Amir
 • Bukić Almir

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Smailagić Zijada, dipl.ing MLD, rukovodilac službe
 • Fišek Ramiza
 • Islamović Mubera

Laboratorijski tehničari:

 • Smailagić Hamdo
 • Alijagić Ejub
 • Alijagić Jasmina
 • Sulejmanović Alma

 

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

 • Prnjavorac dr Safet, specijalista neuropsihijatar, rukovodilac službe
 • Vehabović – Rudež Nermina, mr.sci, psiholog

Medicinske sestre/tehničari:

 • Bajramagić Nefisa
 • Ganić Muris

 

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

 • Prim. Alagić dr Emir, specijalista fizijatar
 • KemezAlagić dr Aida, specijalista fizijatar
 • Patak dr Lejla, specijalista fizijatar

Fizioterapeutski tehničari:

 • Pinjo Dženita
 • Omanović Alma
 • Kreho Sabina
 • Fejzagić Hatidža
 • Ćosović Alma

 

INTERNA MEDICINE

 • Prim. Mustafić dr Džemila, specijalista interne medicine, rukovodilac službe
 • Handžić dr Edina, specijalista interne medicine

Medicinske sestre/tehničari:

 • Hadžić Maida

 

HIRURGIJA

 • Prim. Mafalani dr Majed, specijalista hirurg, rukovodilac službe

Medicinske sestre/tehničari:

 • Hodžić Zineta
 • Duraković Sabra

 

OFTALMOLOGIJA

 • Travančić dr Samir, specijalista oftalmolog

Medicinska sestra/tehničar:

 • Rašidović Saima

 

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • Grujić dr Miranda, specijalista dijagnostičke radiologije, rukovodilac službe
 • Handžić dr Zlatko, specijalista dijagnostičke radiologije

RTG tehničar:

 • Kamarić Mirsada

 

AMBULANTA ZA SPOLJNE SARADNIKE

Medicinska sestra/tehničar:

 • Bodiroga Jadranka

 

MEDICINA RADA

 • Mimić dr Uzejfa, specijalista medicine rada

Medicinska sestra/tehničar:

 • Avdibegović Lejla

 

 TEHNIČKI SEKTOR

 • Fejzić Enver, rukovodilac sektora
 • Fatić Sadan
 • Mehmedović Jasmin
 • Pinjo Kenan
 • Kubat Semir
 • Iširlija Midhat
 • Jašarević Mirsad
 • Agaj Nasiha
 • Hasečić Amira
 • Husić Mirsada
 • Isljami Suada
 • Isljami Šahida
 • Kasapović Rasema
 • Kasapović Zlatija
 • Lemeš Aida
 • Džafić Sanela
 • Muratspahić Remzija
 • Omerović Ramiza
 • Omerović Senada
 • Oruč Meliha
 • Smajić Nevzeta
 • Suša Sabaheta
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Testiranje
 4. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u Dispanzeru za žene za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07 do 15 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07-13h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
U okviru Programa Federalnog ministarstva zdravstva u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko provodi se Projekat otkrivanja raka - karcinoma debelog crijeva i test na okultno krvarenje. Pregled stolice se vrši tokom cijele godine i besplatan je. Zainteresovani pacijenti treba da se jave kod ljekara porodične medicine.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 12 do 12.30, subotom od 10 do 10.30 i nedjeljom od 15 do 15.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko.
next
prev