Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Radno vrijeme

Radno vrijeme Hitne medicinske pomoći je svakim danom od 0 do 24 sata. Broj za hitne slučajeve 735-260 i 124

 

Radnim danima:

PORODIČNA MEDICINA – ambulante u JU „Dom zdravlja“ Visoko

 • prva smjena Doma zdravlja od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • druga smjena Doma zdravlja od 12.00 do 20.00,  pauza od 16:00 – 16:30 sati

Dr.Čelebić Aida

Dr. Mušić-Lušija Selma

733-599

Prim. dr. Blagojević Radenka

Dr. Vražalić Emir

733-399
Dr. Zečević Aida 739-314

Dr. Alimanović Dženana

Dr. Klančević Muniba

739-313

 

PORODIČNA MEDICINA – AMBULANTA MOŠTRE

 • prva smjena Doma zdravlja od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • druga smjena Doma zdravlja od 12.00 do 20.00,  pauza od 16:00 – 16:30 sati

Dr. Ganić-Sarač Sadeta

Prim. dr. Pašić Mirsada

Dr. Handžić Amra

Dr. Dinar-Mostić Amela

Dr. Karavdić Belma

741-222

740-666

 

PORODIČNA MEDICINA – AMBULANTA  PORIJEČANI

 • prva smjena Doma zdravlja od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati

Dr. Omanović Alen

741-111

 

PORODIČNA MEDICINA – AMBULANTA  GRAČANICA

 • prva smjena Doma zdravlja od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • druga smjena Doma zdravlja od 12.00 do 20.00,  pauza od 16:00 – 16:30 sati

Dr. Lemeš-Hodžić Jasmina

Dr. Limo Samra

746-554

 

PORODIČNA MEDICINA –  AMBULANTA  BUCI

 • prva smjena Doma zdravlja od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • druga smjena Doma zdravlja od 12.00 do 20.00,  pauza od 16:00 – 16:30 sati

Dr. Alagić Belma

Dr. Selmanović Emina

720-784

 

PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 • RTG kabinet od 07.00 do 13.30, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • AT dispanzer od 07.00 do 13.30, pauza od 10:00 – 10:30 sati
 • UZV dijagnostika od 07.00 do 13.30, pauza od 10:00 – 10:30 sati

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 • Radno vrijeme:  od 07.00 do 15.00, pauza od 10:00 – 10:30 sati
Prim. dr. Avdagić Hatidža

739-413

 

Subota, nedjelja i praznici prema rasporedu:  

 • Dežurna ambulanta od 07.00 do 14.00,
 • Davanje terapije od 07.00 do 20.00

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev