Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.O nama

JU "Dom zdravlja"  Visoko pruža zdravstvenu zaštitu za oko 40.000 stanovnika općine Visoko u objektu Ustanove u Visokom i četiri punkta u MZ Moštre, Poriječani, Buci i Gračanica.

Registrovani smo 2000. godine na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a pravni smo nasljednik Doma narodnog zdravlja, osnovanog 1954. godine, zatim Doma zdravlja i Medicinskog centra Visoko.

U JU "Dom zdravlja" Visoko ima 154  zaposlenika:

 

 • specijalista: 25
 • subspecijalista: 1
 • ljekara opće prakse: 13
 • doktora stomatologa: 4
 • zdravstveni saradnici: 1
 • VSS med.sestra/tehničar: 10
 • VŠS med. tehničara: 8
 • SSS med. tehničara: 64
 • ostali zaposlenici: 28

 

Pored primarne zdravstvene zaštite i specijalističkoko konsultativne zdravstvene zaštite u prostorijama Javne ustanove "Dom zdravlja "  Visoko organizovano je:

 1. Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti iz Zenice organizovao je podjelu terapije u Javnoj ustanovi "Dom zdravlja "  Visoko za dobrovoljno prijavljene ovisnike sa općine Visoko.
 2. Satelitski centar za hemodijalizu, a u organizaciji Kantonalne bolnice Zenica.

Javna ustanova "Dom zdravlja "  Visoko angažovala je pružanje specijalističkih usluga koje nisu u programu rada da se rade u Visokom, a u cilju približavanja zdravstvene zaštite stanovništva općine Visoko iz oblasti:

 1. Ortopedije
 2. Dermatologije
 3. ORL
 4. Ortodont

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev