Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog servisiranja mamografa

Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog  servisiranja mamografa

Opširnije: Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog servisiranja mamografa

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača  (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Opširnije: Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih sredstava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih sredstava Otvoreni postupak -LOT 1

Otvoreni postupak-LOT 2,LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6- Odluka o poništenju postupka 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih...

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno krvarenje

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno krvarenje

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno...

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara

Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Opširnije: Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača  za nabavku računara i računarske opreme

Opširnije: Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe  JU"Dom zdravlja"Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka filmova za mamografski aparat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka  filmova za mamografski aparat

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka filmova za mamografski aparat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Opširnije: Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Opširnije: Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Opširnije: Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat XP 300 Sysmex/

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat XP 300 Sysmex

Opširnije: Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i...

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat Immulite1000

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat Immulite1000

Opširnije: Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i...

Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Odluka izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Odluka  izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Opširnije: Odluka izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Opširnije: Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Plan javnih nabavki 17.05.2019

Plan javnih nabavki 17.05.2019

Opširnije: Plan javnih nabavki 17.05.2019

Poziv za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za komunikaciju sa ambulantnim sisitemom

Poziva za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za komunikaciju sa ambulantnim sisitemom.

Opširnije: Poziv za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za...

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Odluka o poništenju postupka 15 05 2019

Odluka o poništenju postupka 15.05.2019.

Opširnije: Odluka o poništenju postupka 15 05 2019

Informacije/poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni materijal aplikabilni na aparat 5 DIFF QUINTUS

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni materijal aplikabilni na aparat 5 DIFF QUINTUS

Opširnije: Informacije/poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni...

Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i materijala

Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i materijala 

Opširnije: Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku...

Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske opreme

Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske opreme

Opširnije: Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske...

Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Opširnije: Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti gromobranske instalacije

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala.

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Odluka o poništenju postupka za LOT 6, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 15

Odluka o poništenju postupka za LOT 6, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 15

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8 Lot 9 Lot 13

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8 Lot 9 Lot 13

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8...

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4 Lot 5 Lot 7

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4 Lot 5 Lot 7

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4...

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1 Lot 2 Lot 3

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1 Lot 2 Lot 3

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1...

Javni oglas o prodaji putničkog vozila

Javni oglas o prodaji putničkog vozila marke Mercedes Vito putem javne licitacije.

Opširnije: Javni oglas o prodaji putničkog vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Opširnije: Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) telefonije i mobilne usluge

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) fiksne telefonije i mobilnih usluga za potrebe Doma zdravlja Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) telefonije i mobilne usluge

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski, mrežni i ostali hardware na lokacijama

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski, mrežni i ostali hardware na lokacijama DZ Visoko i ambulante Moštre, Buci, Gračanica i Poriječani.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski,...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Objava odluke o izboru najpovoljnije ponude - obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja"...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u dva LOT-a

- LOT 1 – Pružanja  usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

 

- LOT 2 – Usluge monitoringa dojavno operativnog centra i mobilne intervencije

 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Opširnije: Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Opširnije: Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja imunohemiskog analizatora.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva za potrebe DZ Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva

Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Odluka o izboru za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Opširnije: Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku zainteresovanim kandidatima za nabavku tlakomjera za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01- 2831/18 od dana 04.10.2018. godine za nabavku tlakomjera puteme pregovaračkog postupka bez objave obavještenja  JU „Dom zdravlja Visoko“ informišemo vas i objavljujemo

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

                                        bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 

Vrsta ugovora o javnoj nabavci : ROBE

Opširnije: Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku zainteresovanim kandidatima za nabavku tlakomjera...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

Odluka o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

U prilogu pogledajte odluke o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

Opširnije: Odluka o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

Objava poziva i informacije za tlakomjere za pregovarački postupak bez objave obavještenja

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u
skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01- 2831/18 od dana 04.10.2018. godine za
nabavku tlakomjera puteme pregovaračkog postupka bez objave obavješttenja JU „Dom zdravlja Visoko“
informišemo vas i objavljujemo
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU
bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Opširnije: Objava poziva i informacije za tlakomjere za pregovarački postupak bez objave obavještenja

Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

U prilogu pogledajte odluku

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

U prilogu odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Opširnije: Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za sezonu 2018/2019

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za grejnu sezonu 2018/2019.

Opširnije: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za sezonu 2018/2019

Odluke o izboru -Izrada elaborata

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za izradu elaborata

Opširnije: Odluke o izboru -Izrada elaborata

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

U prilogu odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01-2355/18 od dana 10.08.2018. godine rezervnih/sastavnih dijelova medicinske opreme za Siemens/ Immulite 1000 puteme pregovaračkog posrtupka bez objave obavješttenja JU „Dom zdravlja Visoko“ informišemo vas i objavljujemo poziv za učešće u pregovaračkom postupku...

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh medicinskih sredstava

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh medicinskih sredstava

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni laboratorijski i reagensi za ručne aglutinacione testove

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni laboratorijski i reagensi za ručne aglutinacione testove

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni laboratorijski i reagensi za ručne...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - materijal za uzorkovanje krvi

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijala za uzrokovanje krvi.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - materijal za uzorkovanje krvi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta za potrebe JU Dom zdravlja Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavka usluga sanitarnog nadzora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavku usluga sanitarnog nadzoraza potrebe JU Dom zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavka...

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko

U prilogu pogledajte izmjenu plana javnih nabavki JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša

U prilogu pogledajte Odluku o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša

Odluku o poništenju postupka javne nabavke - održavanje vozila

U prilogu pogledajte Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluku o poništenju postupka javne nabavke - održavanje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LIS

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja i održavanja LIS sistema i HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje vozila

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PVC stolarija

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba nabavka i ugradnja PVC stolarije za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PVC stolarija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem, mreža i drugi hardware

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i pružanja tehničke podrške za sistemski, mrežni i drugi hardware za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem, mreža i drugi hardware

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - štampani mediji

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u štampanim medijima za 2018. godinu za prijem radnika u radni odnos za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - štampani mediji

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Sysmex

U prilogu pogledajte Poziv za učešće u pregovaračkom postupku (roba) reagensi i materijali aplikabilne na aparat XP300 Sysmex za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Sysmex

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite

U prilogu pogledajte Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite

Odluka o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa u službi Zdravstvene zaštite žena na određeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba materijala i reagensa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi

Odluka o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi HMP

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi HMP

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na neodređeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi HMP

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi HMP

Tenderska dokumentacija - LIS i HL7

U prilogu pogledajte prvio dio Tenderske dokumentacije Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (usluga) servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Opširnije: Tenderska dokumentacija - LIS i HL7

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja

Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika

Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad

Odluka o izboru ponuđača za objavu konkursa

U prilogu pogledajte Odluku o izboru ponuđača za objavu konkursa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru ponuđača za objavu konkursa

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluga) osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom krađe - bez franšize za novo vozilo za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u štampanim medijima

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluga) oglašavanja u štampanim medijima za 2018. godinu za prijem radnika u radni odnos  za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u štampanim medijima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski i kancelarijski materijal

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štamparskog i kancelarijskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski i kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica

Odluka o izboru za verifikaciju medicinske opreme

U prilogu pogledajte Odluku o izboru za verifikaciju medicinske opreme: EKG aparata, defibrilatora, terapeutskog ultarzvuka, tlakomjera za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru za verifikaciju medicinske opreme

Odluka o izboru reprezentacija

U prilogu pogledajte Odluku o izboru reprezentacija JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru reprezentacija

Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

U prilogu možete vidjeti Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali

U prilogu možete vidjeti objavu Poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali aplikabilne na postojeću tehnologiju

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

U prilogu možete vidjeti Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje koje posjeduje JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za...

Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila

U prilogu možete vidjeti Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja za potrebe  JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-919/18. od 07.03.2018.godine i broj 01-1127/18. od 29.03.2017.godine, vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - satelitsko praćenje vozila

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - satelitsko praćenje vozila

Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

U prilogu pogledajte Odluku o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Opširnije: Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije zaštita na radu

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za usluge ispitivanja i izrade stručne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije zaštita na radu

Obavještenje o dodjeli ugovora - tretiranje medicinskog ozpada

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga tretiranja medicinskog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - tretiranje medicinskog ozpada

Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetski i ostali medicinski materijal

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku za sanitetskog i ostalog medicinskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetski i ostali medicinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - finansijsko-administrativna aplikacija

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - finansijsko-administrativna aplikacija

Objava poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava

U prilogu pogledajte Objavu poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Objava poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku (roba) sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata  za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - računarska oprema

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku (roba) računarske opreme za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - računarska oprema

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - zbrinjavanje medicinskog otpada

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - revizija

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) izrade Finansijskog izvjheštaja neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. 12. 2017. za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - revizija

Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge

Odluka o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme

U prilogu pogledajte Odluku o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata

U prilogu pogledajte Odluku o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata

Odluke po LOT-ovima

U nastavku teksta pogledajte Odluke po LOT-ovima.

Opširnije: Odluke po LOT-ovima

Javni oglas za prijem u radni odnos - ispravka štamparske greške

U javnom oglasu za prijem u radni odnos, objavljen u subotu, 10.02.2016. godine desila se štamparska greška. U nastavku donosimo ispravku netačnog teksta.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos - ispravka štamparske greške

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-407/18.; 01-408/18; 01-409/18; 01-410/18; 01-411/18; 01-412/18; 01-413/18. i 01-414/18. od 02.02.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje: Javni oglas za prijem u radni odnos

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - fizičko obezbjeđenje

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja ljudi i imovine za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - fizičko obezbjeđenje

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - mreža

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke održavanja sistemske mreže objekata Visoko, Moštre, Gračanica, Buci i pristup internetu za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - mreža

Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetsko vozilo

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetsko vozilo

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - pranje automobila

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke pranja (održavanja čistoće) službenih vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - pranje automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) fizičkog obezbjeđenja ljudi i imovine JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstva za čišćenje

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke roba sredstava i materijala za održavanje higijene i čistoće za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstva za čišćenje

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - defibrilator

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke roba defibrilatora za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - defibrilator

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - antivirus

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke (usluga) obnove licenci za antivirusni program Kaspersky business space security za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - antivirus

Odluka o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - elektroinstalacije

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (radova) - elektroinstalacija za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - elektroinstalacije

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - odrzavanje i servis sistema grijanja

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - odrzavanje i servis sistema grijanja

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - koncetrator kisika

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - koncetrator kisika

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - inox nosači

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - inox nosači

Objava konačne liste kvalifikovanih kandidata prijavljenih za radno mjesto doktora medicine

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-3332/17. od 26.12.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 30.11.2017.godine...

Opširnije: Objava konačne liste kvalifikovanih kandidata prijavljenih za radno mjesto doktora medicine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - defibrilator

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba - defibrilatora za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - defibrilator

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sanitetskog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba goriva (bezolovni benzin, eurodizel i autoplin) za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - poliamid itison

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba Poliamid itisona za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - poliamid itison

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usavršavanje osoblja HMP

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog usavršavanja osoblja Hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usavršavanje osoblja HMP

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložača

U prilogu možete pogledati Odluku o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložač parnih kotlova, a u skladu sa objavljenim Javnim oglasom JU "Dom zdravlja" Visoko. 

Opširnije: Odluka o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložača

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - adaptacija prostora

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova za adaptaciju prostora za tretman infektivnog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - adaptacija prostora

Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe - pelet

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe krutog goriva na bazi drveta-drveni pelet za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe - pelet

Obavještenje o dodjeli Ugovora - nabavka biohemijskog analizatora

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku robe - automatski biohemijski analizator za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - nabavka biohemijskog analizatora

Odluka o poništenju javnog oglasa

Na osnovu člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko i odredbi Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, donosi Odluku o poništenju javnog oglasa.

Opširnije: Odluka o poništenju javnog oglasa

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - defibrilator

Odlukom Direktora poništava se postupak javne nabavke (roba) defibrilatora za potrebe Hitne medicinske pomoći JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - defibrilator

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - bankarske usluge

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku navje nabavke bankarskih usluga - kamate i naknade po overdraftu.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - bankarske usluge

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo

U prilogu pogledajte Odluku o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-2371/17. od 29.09.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. 

Opširnije: Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do kantona za 2016.godinu Federalnog Ministra zdravstva broj 02-37-7089/16. od 22.12.2016.godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13) te odredbi Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), Javna ustanova „Dom zdravlja" Visoko raspisuje Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije.

Opširnije: Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga osiguranja, bankarske i investicijske usluge za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke stomatološkog i protetskog materijala

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke stomatološkog i protetskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke stomatološkog i protetskog materijala

Odluka o izboru ponuda za automatski biohemijski analizator

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru ponude za automatski biohemijski analizator.

Opširnije: Odluka o izboru ponuda za automatski biohemijski analizator

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostora predviđenog za tretman infektivnog otpada

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostora predviđenog za tretman infektivnog otpada.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostora predviđenog za tretman infektivnog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski materijal

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (roba) štamparskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - toner i ketridž

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (roba) Tonera i ketridža za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - toner i ketridž

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki 29.09.2017.

U skladu sa prezentiranim zahtjevom Menadžmenta i Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove JU "Dom zdravlja" Visoko Upravno odbor daje saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Opširnije: Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki 29.09.2017.

Odluka o izboru drugoplasiranog ponuđača stomatološkog i protetskog materijala

Upravni odbor JU "Dom zdravlja" Visoko je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29.09.2017. godine donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke (roba) stomatološkog i protetskog materijala, te je donio Odluku o izboru drugoplasiranog ponuđača.

Opširnije: Odluka o izboru drugoplasiranog ponuđača stomatološkog i protetskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pelet

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (roba) energenata za grejnu sezonu 2017/2018. - pelet.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pelet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluge) osiguranja.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača - ugalj

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (roba) energenata za grejnu sezonu 2017/2018. - ugalj.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača - ugalj

Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku automatskog biohemijskog analizatora

Na osnovu člana 14. stav 4.;  člana 18. stav 1.; člana 17. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH  („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14 i 20/15)-u daljem tekstu Zakon; člana 26. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko donosi odluku o pokretanju otvorenog postupka za nabavku automatskog biohemijskog analizatora.

Opširnije: Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku automatskog biohemijskog analizatora

Obavještenje o dodjeli Ugovora - voda sanitarne usluge

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za Nabavku (usluga) laboratorijske analize vode i sanitarnog nadzora za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - voda sanitarne usluge

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Laboratorijska analiza vode

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za Nabavku (usluga) laboratorijske analize vode i sanitarnog nadzora za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - Laboratorijska analiza vode

Obavještenje o dodjeli Ugovora - RTG

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču BERG d.o.o. Novo Sarajevo za Nabavku(roba) RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - RTG

Obavještenje o dodjeli Ugovora - lis

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču Wizard Computer d.o.o. Mostar za Nabavku /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - lis

Obavještenje o dodjeli Ugovora - lijekovi

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču MGM FARM Kakanj za Nabavku ampularnih i drugih lijekova.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - lijekovi

Obavještenje o dodjeli Ugovora - uzorkovanje krvi

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču Globex d.o.o. Zenica za Nabavku (roba) materijala za sigurnosno uzorkovanje krvi.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - uzorkovanje krvi

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Immulite 1000

U prilogu možete vidjeti Obavještenje o dodjeli Ugovora ponuđaču Diamedic d.o.o. Ilidža za Nabavku reagensa za imunohemijski analizator Immulite 1000.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - Immulite 1000

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2017

U prilogu pogledajte Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2017. godinu.

Opširnije: Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2017

Odluka - stomatološki i protetski materijal

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog i protetskog materijala.

Opširnije: Odluka - stomatološki i protetski materijal

Odluka - reagens za aparat XP300 SYSMEX

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke reagensa za aparat XP300 SYSMEX.

Opširnije: Odluka - reagens za aparat XP300 SYSMEX

Odluka - lijekovi

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ampuliranih i drugih lijekova za potrebe DZ Visoko.

Opširnije: Odluka - lijekovi

Odluka i Zapisnik - uzorkovanje krvi

U prilogu pogledajte Zapisnik i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za sigurnosno uzorkovanje krvi.

Opširnije: Odluka i Zapisnik - uzorkovanje krvi

Odluka RTG

U prilogu pogledajte Zapisnik i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta za potrebe DZ Visoko.

Opširnije: Odluka RTG

Odluka - laboratorijska analiza vode i sanitarni nadzor

U prilogu pogledajte Zapisnik i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge laboratorijske analize vode i nabavke usluga sanitarnog nadzora za DZ Visoko.

Opširnije: Odluka - laboratorijska analiza vode i sanitarni nadzor

Odluka - Laboratorijsko informacioni sistem

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom DZ Visoko.

Opširnije: Odluka - Laboratorijsko informacioni sistem

Odluka - reagens za imunohemijski analizator Immulite

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke reagensa za imunohemijski analizator Immulite 1000.

Opširnije: Odluka - reagens za imunohemijski analizator Immulite

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

U prilogu pogledajte utvrđeni Plani javnih nabavki za 2017. godinu.

Opširnije: Plan javnih nabavki za 2017 godinu

Obrazac praćenja realizacije Ugovora

U nastavku pogleajte Obrazac praćenja realizacije Ugovora za 2017. godinu.

Opširnije: Obrazac praćenja realizacije Ugovora

Odluka o konačnoj rang listi za doktora stomatologije

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-1294/17. od 19.05.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 20.04.2017.godine (Rješenja broj 01-1191/17 od 05.05.2017. i broj 01-1197/17 od 08.05.2017.godine) o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih po objavljenom javnom oglasu, direktor JU“Dom zdravlja„Visoko

Opširnije: Odluka o konačnoj rang listi za doktora stomatologije

Odluka o konačnoj rang listi za doktora u PM

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-1294/17. od 19.05.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 20.04.2017.godine (Rješenja broj 01-1191/17 od 05.05.2017. i broj 01-1197/17 od 08.05.2017.godine) o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih po objavljenom javnom oglasu, direktor JU“Dom zdravlja„Visoko

Opširnije: Odluka o konačnoj rang listi za doktora u PM

Odluka o konačnoj rang listi za doktora u HMP

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-1294/17. od 19.05.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 20.04.2017.godine (Rješenja broj 01-1191/17 od 05.05.2017. i broj 01-1197/17 od 08.05.2017.godine) o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih po objavljenom javnom oglasu, direktor JU“Dom zdravlja„Visoko

Opširnije: Odluka o konačnoj rang listi za doktora u HMP

Odluka o konačnoj rang listi za medicinskog tehničara u HMP

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-1294/17. od 19.05.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 20.04.2017.godine (Rješenja broj 01-1191/17 od 05.05.2017. i broj 01-1197/17 od 08.05.2017.godine) o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih po objavljenom javnom oglasu, direktor JU“Dom zdravlja„Visoko

Opširnije: Odluka o konačnoj rang listi za medicinskog tehničara u HMP

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-971/17. i 01-974/17 od 18.04.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Broma bel d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Broma bel d.o.o.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Broma bel d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Erba Lyte Plus - Berg d.o.o

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Erba Lyte Plus - Berg d.o.o

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Erba Lyte Plus - Berg d.o.o

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Berg d.o.o

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača - Berg d.o.o

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Berg d.o.o

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema. 

Opširnije: Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku...

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagensa za aparat XP300 SYSMEX

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagensa za aparat XP300 SYSMEX

Opširnije: Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku...

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagensa za imunohemijski analizator IMMULITE 1000

Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagensa za imunohemijski analizator IMMULITE 1000

Opširnije: Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku...

Informacija i poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (usluga) servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom koji posjeduje JU"Dom zdravlja"Visoko putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Opširnije: Informacija i poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja

Informacija i poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (robe) reagensa za aparat XP300 SYSMEX

Informacija i poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  (robe) reagensa za aparat XP300 SYSMEX 

Opširnije: Informacija i poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (robe) reagensa...

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Mart

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Mart

Opširnije: Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Mart

Informacija i poziv za pregovarački postupak za reagense za imunohemijski analizator Immulite 1000

Informacija i poziv za pregovarački postupak za reagense za imunohemijski analizator Immulite 1000 

Opširnije: Informacija i poziv za pregovarački postupak za reagense za imunohemijski analizator Immulite 1000

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Opširnije: Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Opširnije: Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

Opširnije: Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Opširnije: Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Rješenje o djelimičnom poništenju postupka

Rješenje o djelimičnom poništenju postupka 

Opširnije: Rješenje o djelimičnom poništenju postupka

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača uglja

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača uglja

Opširnije: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača uglja

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizičkog obezbjeđenja ljudi iimovine JU"Dom zdravlja" Visoko

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizičkog obezbjeđenja ljudi iimovine JU"Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača fizičkog obezbjeđenja ljudi iimovine JU"Dom zdravlja" Visoko

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstava i materijala za održavanje higijene i čistoće

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstava i materijala za održavanje higijene i čistoće

Opširnije: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača sredstava i materijala za održavanje higijene i čistoće

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača ampularnih i drugih lijekova i medicinskih i ostalih sredstava

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača ampularnih i drugih lijekova i medicinskih i ostalih sredstava

Opširnije: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača ampularnih i drugih lijekova i medicinskih i ostalih...

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača za ugalj

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-2391/1/16 od 13.10.2016.godine u postupku javne nabavke /robe/ uglja za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 63. Sjednici održanoj dana 17.10.2016.godine, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača za ugalj

Odluka o poništenju postupka nabavke ambulantnih lijekova i medicinskih sredstava

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka b.), člana 70. stav 1., 4. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku broj 01-2595/16. od 04.11.2016.godine u postupku javne nabavke ampularnih lijekova i medicinskih sredstava za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, donosi Odluku

Opširnije: Odluka o poništenju postupka nabavke ambulantnih lijekova i medicinskih sredstava

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača tonera

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2099/1/16 od 09.09.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ tonera i ketridža za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača tonera

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2124/1/16 od 14.09.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ kancelarijskog materijala za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača krutog goriva na bazi drveta

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2083/1/16 od 08.09.2016.godine u postupku javne nabavke krutog goriva na bazi drveta-drveni pelet za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača krutog goriva na bazi drveta

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača štampanog materijala

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2106/1/16 od 09.09.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ štampanog materijala za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača štampanog materijala

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača goriva

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-2036/1/16 od 07.09.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ goriva (bezolovni benzin, eurodizel i autoplin) za potrebe službenih vozila JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 61. Sjednici održanoj dana 08.09.2016.godine, d o n o s i Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača CTG-Fetal monitora

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-1096-1/16. od 27.04.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ CTG-Fetal monitora za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko, direktor JU"Dom zdravlja"Visoko donosi Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača CTG-Fetal monitora

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača stomatološki materijal

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-916-1/16 od 05.04.2016.godine u postupku javne nabavke stomatološkog i protetskog materijala za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 56. Sjednici održanoj dana 08.04.2016.godine, donosi Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača stomatološki materijal

Plan javnih nabavki u 2016.godini u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja"Visoko

Plan javnih nabavki u 2016.godini u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja"Visoko

Opširnije: Plan javnih nabavki u 2016.godini u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja"Visoko

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Servis vozila

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Preporuke Komisije za predmetnu javnu nabavku broj 01-875-1/16. od 29.03.2016.godine u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 54. Sjednici održanoj dana 30.03.2016.godine, donosi Odluku.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Servis vozila

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača LIS-a

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-867/16 od 28.03.2016.godine u postupku javne nabavke /usluga/ servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom koji posjeduje JU"Dom zdravlja"Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 54. Sjednici održanoj dana 30.03.2016.godine, d o n o s i :

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača LIS-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Analiticon

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-710/1/16. od 11.3.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ reagensa za aparat koagulometar Analiticon za potrebe JU "Dom zdravlja"Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Analiticon

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Dimension

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na Preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-728/1/16. od 11.3.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ reagensa za aparat Dimension RxL za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Dimension

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Erba Plus

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-708/1/16. od 11.3.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ reagensa za aparat Erba Lyte Plus za potrebe JU "Dom zdravlja"Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Erba Plus

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Mamomat

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-711/1/16. od 11.3.2016.godine u postupku javne nabavke /roba/ filmova za mamografski aparat Mamomat 1000 za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Mamomat

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača XP300 Sysmex

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-514/16 od 18.02.2016.godine u postupku javne nabavke reagensa za aparat XP300 Sysmex, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 53. Sjednici održanoj dana 26.02.2016.godine, donosi:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača XP300 Sysmex

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Immulite 1000

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-513/16 od 18.02.2016.godine u postupku javne nabavke reagensa za imunohemijski analizator Immulite 1000, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 53. Sjednici održanoj dana 26.02.2016.godine, donosi:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Immulite 1000

Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Advia 2120

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ i člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, na Preporuku komisije za javne nabavke broj 01-512/16 od 18.02.2016.godine u postupku javne nabavke reagensa za hematološki analizator Advia 2120i, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 53. Sjednici održanoj dana 26.02.2016.godine, donosi:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača Advia 2120

Plan nabavki u 2015. godini (izmjene i dopune)

U nastavku možete pogledati Plan nabavki za 2015. godinu.

Opširnije: Plan nabavki u 2015. godini (izmjene i dopune)

Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja LIS-a

Na osnovu člana 14. stav 1.; člana 21. stav 1. točka c. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Glasnik BiH" broj 39/14) JU "Dom zdravlja" Visoko je pokrenula postupak javne nabavke usluga servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS...

Opširnije: Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja LIS-a

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 2015

U nastavku pogledajte Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki JU "Dom zdravlja" Visoko za 2015.godinu.

Opširnije: Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki 2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge revizije

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove (broj 01-132-1/16. od 15.01.2016.godine) u postupku javne nabavke usluga izrade finansijskog izvještaja neovisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2015.godine za potrebe JU "Dom zdravlja"Visoko, direktor JU"Dom zdravlja"Visoko, d o n o s i:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge revizije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka drvenog peleta

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove (broj 01-209-1/16. od 22.01.2016.godine) u postupku javne nabavke krutog goriva na bazi drveta - drveni pelet za potrebe JU "Dom zdravlja"Visoko, direktor JU"Dom zdravlja"Visoko, d o n o s i:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka drvenog peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca satelitsko pracenje vozila

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove (broj 01-527-1/16. od 22.02.2016.godine) u postupku javne nabavke usluga satelitskog praćenja sanitetskih vozila JU "Dom zdravlja"Visoko, direktor JU"Dom zdravlja"Visoko, d o n o s i:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca satelitsko pracenje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca odrzavanje AFS

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i na preporuku Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove broj 01-556-1/16. od 24.2.2016.godine u postupku javne nabavke /usluga/ održavanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje koje posjeduje JU "Dom zdravlja"Visoko,  direktor JU"Dom zdravlja"Visoko Karavdić dr Senad donosi:

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca odrzavanje AFS

Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Na osnovu člana 14. stav 1.; člana 21. stav 1. točka c. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Glasnik BiH" broj 39/14) JU"Dom zdravlja" Visoko je pokrenula postupak javne nabavke reagensa za imunohemijski analizator Immulite 1000...

Opširnije: Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Na osnovu člana 14. stav 1.; člana 21. stav 1. točka c. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.Glasnik BiH" broj 39/14) JU"Dom zdravlja" Visoko je pokrenula postupak javne nabavke reagensa za aparat XP300 Sysmex...

Opširnije: Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Preporuke Komisije za predmetnu javnu nabavku broj 01-40/16. od 06.01.2016.godine u postupku javne nabavke RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta za RTG aparat Philips, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 51. Sjednici održanoj dana 11.01.2016.godine, donosi:

Opširnije: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Na osnovu člana 14. stav 1.; člana 21. stav 1. točka c. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) JU"Dom zdravlja" Visoko je pokrenula postupak javne nabavke reagensa za hematološki analizator Advia 2120i (Siemens Healtcare Diagnostics) putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Opširnije: Obavijest o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a.), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-2489/15. od 06.11.2015.godine u postupku javne nabavke fizičke zaštite ljudi i imovine JU"Dom zdravlja" Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 46. Sjednici održanoj dana 12.11.2015.godine, donosi...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - ugalj

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka b.), člana 70. stav 1., 4. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) /u daljem tekstu Zakon/ člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko te Preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-2516/15. od 09.11.2015.godine u postupku javne nabavke uglja za potrebe JU"Dom zdravlja" Visoko, Upravni odbor JU"Dom zdravlja" Visoko na svojoj 46. Sjednici održanoj dana 12.11.2015.godine, donosi

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - ugalj

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

Na osnovu Odobrenja plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do Kantona za 2015. godinu Federalnog Ministarstva zdravstva broj 02-34-3540/15-1 od 30.06.2015. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH” broj 46/10 i 75/13)...

Opširnije: Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta - ljekar specijalista urgentne medicine

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom Zdravlja" Visoko i Odluke Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Visoko broj 01-2240/15 od 12.10.2015. godine direktor JU "Dom zdravlja" Visoko raspisuje

Opširnije: Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta - ljekar specijalista urgentne medicine

Izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10) i Zaključka Upravnog odbora JU"Dom zdravlja" Visoko broj 01-1595/15. od 10.07.2015.godine, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko objavljuje :

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

Opširnije: Izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

Obavještenje o nabavci i ispravka

U prilogu se nalazi Obavještenje o nabavci materijala za sigurnosno uzrokovanje krvi i Ispravka navedenog Obavještenja.

Obavjestenje o nabavci

Ispravka za obavjestenje

 

Javni oglas: Izdavanje u zakup

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10) i Zaključka Upravnog odbora JU"Dom zdravlja" Visoko broj 01-630/15. od 23.03.2015.godine, Direktor JU"Dom zdravlja" Visoko objavljuje:

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

Opširnije: Javni oglas: Izdavanje u zakup

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU DZ Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("SN FBiH", broj 12/03), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("SN FBiH", broj 46/10), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("SL RBiH",broj 06/92), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("SN FBiH",broj 10/12) Pravilnika o dopuni pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove...

Opširnije: Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU DZ Visoko

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev