Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odluka o izboru za servis EKG aparata

Odluka o izboru za servis EKG aparata

Opširnije: Odluka o izboru za servis EKG aparata

Odluka o izboru za održavanje apliakcije za administrativno-finansijsko poslovanje

Odluka o izboru za održavanje apliakcije za administrativno-finansijsko poslovanje

Opširnije: Odluka o izboru za održavanje apliakcije za administrativno-finansijsko poslovanje

Odluka o izboru za reviziju finansijskih izvještaja za 31.12.2019.godine

Odluka o izboru za reviziju finansijskih izvještaja za 31.12.2019.godine

Opširnije: Odluka o izboru za reviziju finansijskih izvještaja za 31.12.2019.godine

Odluka o izboru za nabavku (usluga) telefonije i mobilne usluge za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko 2020

Odluka o izboru za nabavku (usluga) telefonije i mobilne usluge  za potrebe JU  "Dom zdravlja" Visoko 2020

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku (usluga) telefonije i mobilne usluge za potrebe JU "Dom zdravlja"...

Odluke o izboru usluge fizičke zaštite imovine i ljudi, DOC-a i intervencije

Odluke o izboru usluge fizičke zaštite imovine i ljudi, DOC-a i intervencije

Opširnije: Odluke o izboru usluge fizičke zaštite imovine i ljudi, DOC-a i intervencije

Odluke o izboru za nabavku obnova licence za antivirusni softver

Odluke o izboru za nabavku obnova licence za antivirusni softver

Opširnije: Odluke o izboru za nabavku obnova licence za antivirusni softver

Objava Odluke o izboru za nabavku usluge pranja i održavanja cistoce sluzbenih vozila

Objava Odluke o izboru za nabavku usluge pranja i održavanja cistoce sluzbenih vozila

Opširnije: Objava Odluke o izboru za nabavku usluge pranja i održavanja cistoce sluzbenih vozila

Objava Odluke o izboru za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

Objava Odluke o izboru za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće.

 

Opširnije: Objava Odluke o izboru za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama 2020

Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

Opširnije: Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama 2020

Odluka o izboru stomatoloski materijal

Odluka o izboru stomatoloski materijal

Opširnije: Odluka o izboru stomatoloski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničkog pregleda vozila

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničkog pregleda vozila

Odluka za nabavku trakica 26.12.19

Odluka za nabavku trakica 26.12.19

Opširnije: Odluka za nabavku trakica 26.12.19

Objava provedenog postupka javne nabavke za EKG i defibrillator

Objava provedenog postupka javne nabavke za EKG i defibrillator

Opširnije: Objava provedenog postupka javne nabavke za EKG i defibrillator

Odluka o izboru za nabavku usluge javnog oglasa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko 16.12.19

Odluka o izboru za nabavku usluge javnog oglasa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko 16.12.19

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge javnog oglasa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko 16.12.19

Odluka o izboru drugorangiranog za nabavku štampanog materijala

Odluka o izboru drugorangiranog za nabavku štampanog materijala

Opširnije: Odluka o izboru drugorangiranog za nabavku štampanog materijala

Odluka o izboru za nabavku advokatskih usluga

Odluka o izboru za nabavku advokatskih usluga

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku advokatskih usluga

Odluka o izboru za nabavku kancelarijskog materijala-LOT broj 2

Odluka o izboru za nabavku kancelarijskog materijala-LOT broj 2

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku kancelarijskog materijala-LOT broj 2

Odluka o izboru za nabavku štampanog materijala-LOT broj 1

Odluka o izboru za nabavku štampanog materijala-LOT broj 1

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku štampanog materijala-LOT broj 1

Odluka o izboru za nabavku servisa za EKG uređaj za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku servisa za EKG uređaj za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku servisa za EKG uređaj za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku defibrilatora- LOT broj 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku defibrilatora- LOT broj 2

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku defibrilatora- LOT broj 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku EKG aparata-LOT broj 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku EKG aparata-LOT broj 1

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku EKG aparata-LOT broj 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ulja, maziva, auto opreme za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ulja, maziva, auto opreme za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ulja, maziva, auto opreme za potrebe JU Dom...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka goriva za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gorivo

Odluka o izboru za nabavku usluge oglašavanja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku usluge oglašavanja za  potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge oglašavanja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 08.11.2019

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 08.11.2019

Opširnije: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 08.11.2019

Direktni sporazum za nabavku prednjeg vjetrobranskog stakla

Direktni sporazum za nabavku prednjeg vjetrobranskog stakla

Opširnije: Direktni sporazum za nabavku prednjeg vjetrobranskog stakla

Izvještaj o provedenom postupku za usluge osiguranja

Izvještaj o provedenom postupku za usluge osiguranja

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku za usluge osiguranja

Izmjena plana javnih nabavki za 2019.godinu

Izmjena plana javnih nabavki za 2019.godinu

Opširnije: Izmjena plana javnih nabavki za 2019.godinu

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,nabavka guma-31.10.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,nabavka guma-31.10.2019.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude,nabavka guma-31.10.2019.

Odluka o izboru -direktni sporazum

Odluka o izboru nabavka mobitela za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko - direktni sporazum

Opširnije: Odluka o izboru -direktni sporazum

Odluka o izboru za LOT 3- nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja

Odluka o izboru za LOT 3- nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja

Opširnije: Odluka o izboru za LOT 3- nabavka usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika od posljedica...

Odluka o izboru za nabavku lož ulja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku lož ulja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku lož ulja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku usluga osiguranja 2019

Odluka o izboru za nabavku usluga osiguranja 2019 Lotovi 1,2 i 3

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluga osiguranja 2019

Objava obavještenja za provedeni postupak javne nabavke (dodjela okvirnog sporazuma za pelet)

Objava obavještenja za provedeni postupak javne nabavke (dodjela okvirnog sporazuma za pelet)

Opširnije: Objava obavještenja za provedeni postupak javne nabavke (dodjela okvirnog sporazuma za pelet)

Odluka o izboru za nabavku (radova) zamjena dotrajalih cijevi- rekonstrukcija na inastalaciji centralnog grijanja

Odluka o izboru za nabavku (radova)  zamjena dotrajalih cijevi- rekonstrukcija na inastalaciji centralnog grijanja

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku (radova) zamjena dotrajalih cijevi- rekonstrukcija na inastalaciji...

Odluka o izboru za tonere i ketridž 30.09.2019

Odluka o izboru za tonere i ketridž 30.09.2019

Opširnije: Odluka o izboru za tonere i ketridž 30.09.2019

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE FILM ZA RENG SNIMANJE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE FILM ZA RENG SNIMANJE

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE FILM ZA RENG SNIMANJE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE PRINTEX DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE PRINTEX DOO

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE PRINTEX DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE EMADO DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE EMADO DOO

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE EMADO DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE SANAM STYRKA DOO

Nabavka (roba) reagenasa i materijala aplikabilnih na hematološki analizator 5 DIFF QUINTUS

 

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE SANAM STYRKA DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BERG DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BERG DOO - Nabavka (roba) reagenasa i materijala aplikabilnh na Biolyzer 300 Analyticon, Coagulayzer 1 Analyticon, Erba Lyte

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BERG DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE WIZARD

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE WIZARD

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE WIZARD

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DIAMEDIC DOO

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DIAMEDIC DOO -

Laboratorijski reagensi

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DIAMEDIC DOO

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA GLOBEX 2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA GLOBEX 2019

Opširnije: OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA GLOBEX 2019

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA Broma Bel Sysmex

Opširnije: OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Nabavka (roba) ampularnih lijekova i drugih medicinskih sredstava

Opširnije: IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pelet 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pelet 2019

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pelet 2019

Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog servisiranja mamografa

Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog  servisiranja mamografa

Opširnije: Odluka o izboru za objavu za nabavku (usluge) preventivnog/redovnog servisiranja mamografa

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača  (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Opširnije: Odluka o izboru za najpovoljnijeg ponuđača (usluge) oglašavanje-objava konkursa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih sredstava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih sredstava Otvoreni postupak -LOT 1

Otvoreni postupak-LOT 2,LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6- Odluka o poništenju postupka 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ampuliranih lijekova i drugih medicinskih...

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 4-Trakice za urin aplikabilne na Combiscan 500

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 3- Potrošni laboratorijski materijali

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno krvarenje

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno krvarenje

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 2- Reagensi za ručne aglitunatione testove i okultno...

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Opširnije: Odluka o izboru- otvoreni postupak-LOT 1- Nabavka (materijala) za sigurnosno uzorkovanje krvi

Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara

Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara za potrebe JU Dom Zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za treceplairanog za nabavku računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) regenasa i materijala 22.07.19

Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Opširnije: Odluka o izboru rezervni dio za aparat za laboratoriju

Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku regenasa i materijala 18.07.2019.

Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača  za nabavku računara i računarske opreme

Opširnije: Odluka o izboru za drugoplasiranog ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe  JU"Dom zdravlja"Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge objavljivanja za 2019 godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka filmova za mamografski aparat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka  filmova za mamografski aparat

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2- nabavka filmova za mamografski aparat

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1- nabavka RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta

Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Opširnije: Odluke o izboru najpovoljnije ponude Berlijeta 18.06

Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Opširnije: Odluka o izboru Sanam Styrka doo Sarajevo

Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Opširnije: Odluka o izboru- regensi na dan 31.05.2019.godine.

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat XP 300 Sysmex/

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat XP 300 Sysmex

Opširnije: Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i...

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat Immulite1000

Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i potrošne materijale aplikabilne na aparat Immulite1000

Opširnije: Informacija /poziv za sudjelovanje za pregovarački postupak bez objave obavještenja za reagense i...

Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku POS pisača-LOT 3

Odluka izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Odluka  izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Opširnije: Odluka izboru za nabavku termo pisača-LOT 2

Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Opširnije: Odluka o poništenju za nabavku računara i računarske opreme-LOT 1

Plan javnih nabavki 17.05.2019

Plan javnih nabavki 17.05.2019

Opširnije: Plan javnih nabavki 17.05.2019

Poziv za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za komunikaciju sa ambulantnim sisitemom

Poziva za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za komunikaciju sa ambulantnim sisitemom.

Opširnije: Poziv za pregovarači postupak za održavanje i servsiiranje LIS rješenja; HL7 interfejsa za...

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluge servisiranja Diamedic

Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku Rivanola i Anhidrovana

Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku reagenasa, seruma i hemikalija

Odluka o poništenju postupka 15 05 2019

Odluka o poništenju postupka 15.05.2019.

Opširnije: Odluka o poništenju postupka 15 05 2019

Informacije/poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni materijal aplikabilni na aparat 5 DIFF QUINTUS

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni materijal aplikabilni na aparat 5 DIFF QUINTUS

Opširnije: Informacije/poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za regense i potrošni...

Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i materijala

Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku reagenasa i materijala 

Opširnije: Informaciju/ poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku...

Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske opreme

Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske opreme

Opširnije: Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluge) verifikacije medicinske...

Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku dezinfekcionih vrecica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko

Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Opširnije: Obrazac realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma/izvještaja o provedenim postupcima

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja - Novi rok

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti gromobranske instalacije

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Izrada elaborata zaštite od požara i atesta ispravnosti

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za redovno servisiranje i održavanje biohemijskih analizatora

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala.

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku sanitetskog i ostalog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- limarski i farbarski radovi CITROEN JUMPER

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za satelitsko pracenje vozila i rada dva frižidera

Odluka o poništenju postupka za LOT 6, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 15

Odluka o poništenju postupka za LOT 6, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 15

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 14

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8 Lot 9 Lot 13

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8 Lot 9 Lot 13

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 8...

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4 Lot 5 Lot 7

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4 Lot 5 Lot 7

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 4...

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1 Lot 2 Lot 3

Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1 Lot 2 Lot 3

Opširnije: Odluka o izboru dobavljača za javnu nabavku Sanitetskog i ostalog medicinskog materijala Lot 1...

Javni oglas o prodaji putničkog vozila

Javni oglas o prodaji putničkog vozila marke Mercedes Vito putem javne licitacije.

Opširnije: Javni oglas o prodaji putničkog vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog kisika

Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Opširnije: Odluka o poništenju postupka za nabavku limarskih i farabraskih za vozilo u garanciji LOT 1

Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku limarslih i farbarskih radova LOT 2 i LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku i održavanje aplikacije za...

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za sredstva i materijal za tekuće održavanje objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -oglašavanje 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) telefonije i mobilne usluge

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) fiksne telefonije i mobilnih usluga za potrebe Doma zdravlja Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku (usluge) telefonije i mobilne usluge

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski, mrežni i ostali hardware na lokacijama

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski, mrežni i ostali hardware na lokacijama DZ Visoko i ambulante Moštre, Buci, Gračanica i Poriječani.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje i pružanje tehničke podrške za sistemski,...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Objava odluke o izboru najpovoljnije ponude - obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude obnova godišnje licence za antivirusni program Kaspersky

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku mateijala i sredstava za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za pranje i čišćenje vozila za potrebe JU "Dom zdravlja"...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u dva LOT-a

- LOT 1 – Pružanja  usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

 

- LOT 2 – Usluge monitoringa dojavno operativnog centra i mobilne intervencije

 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge zaštite i monitoringa u DOC-u

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stomatološkog materijala

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za OG Care aparat

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Opširnije: Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko 27.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku trakica za Acu chek

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za oglašavanje

Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Opširnije: Odluka o izboru za pregovaracku postupak Omnia Medic doo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja imunohemiskog analizatora.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-3037/18 usluga servisiranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva za potrebe DZ Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2914/18 Nabavka goriva

Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku guma za potrebe JU "Dom zdravlja"

Odluka o izboru za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Opširnije: Odluka o izboru za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila

Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Opširnije: Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za magnetoterapijske uređaj

Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku zainteresovanim kandidatima za nabavku tlakomjera za potrebe JU"Dom zdravlja"Visoko

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01- 2831/18 od dana 04.10.2018. godine za nabavku tlakomjera puteme pregovaračkog postupka bez objave obavještenja  JU „Dom zdravlja Visoko“ informišemo vas i objavljujemo

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

                                        bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 

Vrsta ugovora o javnoj nabavci : ROBE

Opširnije: Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku zainteresovanim kandidatima za nabavku tlakomjera...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca broj 01-2926/18 Nabavka Peleta od 15.10.2018

Odluka o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

U prilogu pogledajte odluke o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

Opširnije: Odluka o izboru za usluge osiguranja -tri LOT-a

Objava poziva i informacije za tlakomjere za pregovarački postupak bez objave obavještenja

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u
skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01- 2831/18 od dana 04.10.2018. godine za
nabavku tlakomjera puteme pregovaračkog postupka bez objave obavješttenja JU „Dom zdravlja Visoko“
informišemo vas i objavljujemo
POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU
bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Opširnije: Objava poziva i informacije za tlakomjere za pregovarački postupak bez objave obavještenja

Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

U prilogu pogledajte odluku

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude - Nabavka tlakomjera za potrebe Doma zdravlja Visoko

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

U prilogu odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za mikrotainere

Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Opširnije: Obavještenje o poništenju postupka - Nabavka Tlakomjera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - trakice za urin

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka Peleta

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za sezonu 2018/2019

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za grejnu sezonu 2018/2019.

Opširnije: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku uglja za sezonu 2018/2019

Odluke o izboru -Izrada elaborata

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za izradu elaborata

Opširnije: Odluke o izboru -Izrada elaborata

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU 21.09.2018. - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU - TLAKOMJERI I TRAKICE ZA URIN

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

U prilogu odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka tlakomjera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka rezervnih dijelova za Siemens/Immulite 1000

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 01-2355/18 od dana 10.08.2018. godine rezervnih/sastavnih dijelova medicinske opreme za Siemens/ Immulite 1000 puteme pregovaračkog posrtupka bez objave obavješttenja JU „Dom zdravlja Visoko“ informišemo vas i objavljujemo poziv za učešće u pregovaračkom postupku...

Opširnije: POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh medicinskih sredstava

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh medicinskih sredstava

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ampulirnaih lijekova i drugh...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Sysmex XP300

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

U prilogu pogledajte odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku reagenasa i materijala za Immulute 1000

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - trakice za urin

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni laboratorijski i reagensi za ručne aglutinacione testove

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni laboratorijski i reagensi za ručne aglutinacione testove

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni laboratorijski i reagensi za ručne...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - materijal za uzorkovanje krvi

U prilogu možete pogledati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijala za uzrokovanje krvi.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - materijal za uzorkovanje krvi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova, fiksira, razvijača i kaseta za potrebe JU Dom zdravlja Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavka usluga sanitarnog nadzora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavku usluga sanitarnog nadzoraza potrebe JU Dom zdravlja Visoko

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijske analize vode i nabavka...

Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko

U prilogu pogledajte izmjenu plana javnih nabavki JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izmjena plana javnih nabavki JU"Dom zdravlja" Visoko

Odluka o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša

U prilogu pogledajte Odluku o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru ponuđača za mašinu za sušenje veša

Odluku o poništenju postupka javne nabavke - održavanje vozila

U prilogu pogledajte Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluku o poništenju postupka javne nabavke - održavanje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LIS

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja i održavanja LIS sistema i HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje vozila

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PVC stolarija

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba nabavka i ugradnja PVC stolarije za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PVC stolarija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem, mreža i drugi hardware

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i pružanja tehničke podrške za sistemski, mrežni i drugi hardware za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem, mreža i drugi hardware

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - štampani mediji

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u štampanim medijima za 2018. godinu za prijem radnika u radni odnos za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - štampani mediji

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Sysmex

U prilogu pogledajte Poziv za učešće u pregovaračkom postupku (roba) reagensi i materijali aplikabilne na aparat XP300 Sysmex za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Sysmex

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite

U prilogu pogledajte Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku - Immulite

Odluka o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa u službi Zdravstvene zaštite žena na određeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos specijaliste ginekologa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba materijala i reagensa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi

Odluka o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi HMP

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos medicinska sestra/tehničar u službi HMP

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi stomatološke zaštite djece

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na neodređeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi porodične medicine na određeno vrijeme

Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi HMP

U prilogu pogledajte Odluku o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o prijemu u radni odnos doktora medicine u službi HMP

Tenderska dokumentacija - LIS i HL7

U prilogu pogledajte prvio dio Tenderske dokumentacije Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (usluga) servisiranja i održavanja LIS sistema, HL7 interfejsa za komunikaciju LIS-a sa ambulantnim sistemom za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Opširnije: Tenderska dokumentacija - LIS i HL7

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) osiguranja autoodgovornosti i kasko za novo vozilo

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) verifikacije mjerila-medicinskih uređaja

Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke medicinskog kiskika

Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke vrećica za otpad

Odluka o izboru ponuđača za objavu konkursa

U prilogu pogledajte Odluku o izboru ponuđača za objavu konkursa za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru ponuđača za objavu konkursa

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluga) osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom krađe - bez franšize za novo vozilo za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u štampanim medijima

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke (usluga) oglašavanja u štampanim medijima za 2018. godinu za prijem radnika u radni odnos  za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u štampanim medijima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski i kancelarijski materijal

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku štamparskog i kancelarijskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - štamparski i kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku dezinfekcionih vrećica

Odluka o izboru za verifikaciju medicinske opreme

U prilogu pogledajte Odluku o izboru za verifikaciju medicinske opreme: EKG aparata, defibrilatora, terapeutskog ultarzvuka, tlakomjera za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru za verifikaciju medicinske opreme

Odluka o izboru reprezentacija

U prilogu pogledajte Odluku o izboru reprezentacija JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru reprezentacija

Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

U prilogu možete vidjeti Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Javni poziv za dostavu ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali

U prilogu možete vidjeti objavu Poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali aplikabilne na postojeću tehnologiju

Opširnije: Poziv za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku (roba) reagensi i materijali

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

U prilogu možete vidjeti Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje koje posjeduje JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku nabavke (usluga) održavanja aplikacije za...

Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila

U prilogu možete vidjeti Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o prevednom postupku nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja za potrebe  JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove instalacije i centralnog grijanja

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-919/18. od 07.03.2018.godine i broj 01-1127/18. od 29.03.2017.godine, vršioc dužnosti Direktora JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - satelitsko praćenje vozila

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) satelitskog praćenja vozila JU "Dom zdravlja" Visoko.

 

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - satelitsko praćenje vozila

Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

U prilogu pogledajte Odluku o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Opširnije: Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije zaštita na radu

U prilogu pogledajte Odluku o izboru najpovoljnije ponude za usluge ispitivanja i izrade stručne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije zaštita na radu

Obavještenje o dodjeli ugovora - tretiranje medicinskog ozpada

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga tretiranja medicinskog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - tretiranje medicinskog ozpada

Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetski i ostali medicinski materijal

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku za sanitetskog i ostalog medicinskog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetski i ostali medicinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - finansijsko-administrativna aplikacija

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) održavanja aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - finansijsko-administrativna aplikacija

Objava poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava

U prilogu pogledajte Objavu poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Objava poziva za učešće na pregovaračkom postupku za nabavku medicinskih sredstava

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku (roba) sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata  za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstava i materijala za tekuće održavanje objekata

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - računarska oprema

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku (roba) računarske opreme za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - računarska oprema

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - zbrinjavanje medicinskog otpada

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) tretmana i zbrinjavanja medicinskog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - revizija

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) izrade Finansijskog izvjheštaja neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. 12. 2017. za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - revizija

Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku za nabavku usluga telefonije i mobilne usluge

Odluka o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme

U prilogu pogledajte Odluku o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvaranju ponude za nabavku (roba) računarske opreme

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata

U prilogu pogledajte Odluku o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude za nabavku (roba) za tekuće održavanje objekata

Odluke po LOT-ovima

U nastavku teksta pogledajte Odluke po LOT-ovima.

Opširnije: Odluke po LOT-ovima

Javni oglas za prijem u radni odnos - ispravka štamparske greške

U javnom oglasu za prijem u radni odnos, objavljen u subotu, 10.02.2016. godine desila se štamparska greška. U nastavku donosimo ispravku netačnog teksta.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos - ispravka štamparske greške

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-407/18.; 01-408/18; 01-409/18; 01-410/18; 01-411/18; 01-412/18; 01-413/18. i 01-414/18. od 02.02.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje: Javni oglas za prijem u radni odnos

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - fizičko obezbjeđenje

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja ljudi i imovine za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - fizičko obezbjeđenje

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - mreža

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke održavanja sistemske mreže objekata Visoko, Moštre, Gračanica, Buci i pristup internetu za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - mreža

Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetsko vozilo

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli ugovora - sanitetsko vozilo

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - pranje automobila

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke pranja (održavanja čistoće) službenih vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - pranje automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (usluga) fizičkog obezbjeđenja ljudi i imovine JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizičko obezbjeđenje

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstva za čišćenje

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke roba sredstava i materijala za održavanje higijene i čistoće za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - sredstva za čišćenje

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - defibrilator

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke roba defibrilatora za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - defibrilator

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - antivirus

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude u postupku javne nabavke (usluga) obnove licenci za antivirusni program Kaspersky business space security za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - antivirus

Odluka o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatu ponude za nabavku materijala i sredstava za održavanje higijene i čistoće

Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - elektroinstalacije

U prilogu možete vidjeti Odluku o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke (radova) - elektroinstalacija za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača - elektroinstalacije

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - odrzavanje i servis sistema grijanja

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU "Dom zdravlja" Visoko (broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine) kao i preporuke Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - odrzavanje i servis sistema grijanja

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - koncetrator kisika

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - koncetrator kisika

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - inox nosači

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU"Dom zdravlja"Visoko broj 01-682/15. od 27.02.2015.godine kao i preporuke Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove...

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - inox nosači

Objava konačne liste kvalifikovanih kandidata prijavljenih za radno mjesto doktora medicine

Na osnovu člana 26 Statuta JU“Dom zdravlja„Visoko, člana 133. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu Pravilnik), i Zapisnika (broj 01-3332/17. od 26.12.2017.godine) dostavljen od strane Komisije za provođenje konkursnog postupka po raspisanom i objavljenom javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 30.11.2017.godine...

Opširnije: Objava konačne liste kvalifikovanih kandidata prijavljenih za radno mjesto doktora medicine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - defibrilator

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba - defibrilatora za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - defibrilator

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo

U prilogu možete vidjeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sanitetskog vozila za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanitetsko vozilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba goriva (bezolovni benzin, eurodizel i autoplin) za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - poliamid itison

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba Poliamid itisona za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - poliamid itison

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usavršavanje osoblja HMP

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog usavršavanja osoblja Hitne medicinske pomoći.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usavršavanje osoblja HMP

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložača

U prilogu možete pogledati Odluku o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložač parnih kotlova, a u skladu sa objavljenim Javnim oglasom JU "Dom zdravlja" Visoko. 

Opširnije: Odluka o objavi konačne liste kandidata prijavljanih za radno mjesto ložača

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - adaptacija prostora

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova za adaptaciju prostora za tretman infektivnog otpada za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - adaptacija prostora

Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe - pelet

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe krutog goriva na bazi drveta-drveni pelet za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku za nabavku robe - pelet

Obavještenje o dodjeli Ugovora - nabavka biohemijskog analizatora

U prilogu pogledajte Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku robe - automatski biohemijski analizator za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Obavještenje o dodjeli Ugovora - nabavka biohemijskog analizatora

Odluka o poništenju javnog oglasa

Na osnovu člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko i odredbi Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, donosi Odluku o poništenju javnog oglasa.

Opširnije: Odluka o poništenju javnog oglasa

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - defibrilator

Odlukom Direktora poništava se postupak javne nabavke (roba) defibrilatora za potrebe Hitne medicinske pomoći JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - defibrilator

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

Opširnije: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - bankarske usluge

Ovdje možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku navje nabavke bankarskih usluga - kamate i naknade po overdraftu.

Opširnije: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - bankarske usluge

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo

U prilogu pogledajte Odluku o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Odluka o izmjeni plana javnih nabavki - sanitetsko vozilo

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-2371/17. od 29.09.2017.godine, Direktor JU"Dom zdravlja"Visoko raspisuje Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. 

Opširnije: Ponovni javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do kantona za 2016.godinu Federalnog Ministra zdravstva broj 02-37-7089/16. od 22.12.2016.godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13) te odredbi Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), Javna ustanova „Dom zdravlja" Visoko raspisuje Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije.

Opširnije: Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja za potrebe JU " Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (usluga) osiguranja

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala

U prilogu pogledajte Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala za potrebe JU "Dom zdravlja" Visoko.

Opširnije: Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke štampanog materijala