Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Telefonski imenik

            TELEFONSKI IMENIK           
     
U P R A V A                             Fax :032/735-170   ŠKOLSKI DISP. (PMA 1-4):   032/739-313  lokal:207
Sekretarica:....................032/738-777...lokal:777    Alimanović dr.Dženana(PMA-1)032/465-865 lokl253
Direktor:.........................032/738-549...lokal:278   Klančević dr. Muniba(PMA-4):.032/465-866 lokal254
Bešlagić Mirha:..............032/460-258...lokal:212    
Duraković Mahir:...........032/460-257...lokal:211   DJEČIJI DISPANZER:             032/465-880  lokal:259
Špiodić Elvir:..................032/460-259...lokal:213   Trbonja dr. Amira:.................032/465-864...lokal:252
Iširlija Zilha,Ahić Aida:.. 032/460-939...lokal:242   Omanović dr. Medina:..........032/460-329...lokal:237
Bajramagić Nefisa:.........032/465-898...lokal:277   Lopo dr. Aida (dr.Dinela)......032/465-862...lokal:250
 Bajrović Mediha.............032/465-966...lokal:778   Vakcinacija:..........................032/733-130...lokal:200
 Fotokopirnica.................032/465-967...lokal:779   Savjetovalište:.......................032/460-398..lokal:239
Centralna blagajna:.......032/465-886...lokaL:265    
          MED.RADA (MRO1-PMA8)  032/739-314  lokal:208
HITNA MEDICINSKA POMOĆ:                       124   Omerbegović dr.Lejla:..........032/465-892...lokal:271
HMP:...........................032/735-260...lokal:204   Zečević dr. Aida:...................032/465-850...lokal:246
HMP:..............................032/465-881...lokal:260   Dinar Mostic dr.Amela.........032/465-894...lokal:273
HIRURGIJA:..................032/460-949...lokal:245   Ljekarska uvjerenja:..............032/460-948..lokal:244
     
RTG ULTRAZVUK:         032/465-897   lokal:276   PORODIČNA MEDICINA VISOKO 
Grujić dr. Miranda:.........032/465-896...lokal:275   Kartoteka (PMA-5 i 6):..........032/733-399...lokal:202
Handžić dr. Zlatko:.........032/460-908...lokal:241   Kartoteka (PMA-2 i 7):..........032/733-599...lokal:203
ATD RENGEN                032/460-256   lokal:210   Hodžić dr. Sabina:.................032/465-883...lokal:262
Repovac dr. Milada:......032/465/888...lokal:267   Islamović dr. Belma:.............032/460-298...lokal:231
    Čelebić dr.Aida(dr.Alen):.......032/460-299...lokal:232
CENTAR ZA RRR:          032/465-868   lokal:256   Alagić dr. Belma:..................032/460-907...lokal:240
     
DISPANZER ZA ŽENE:     032/739-413 lokal:209   H E S                                    032/738-822   lokal:206
Avdagić dr. Hatidža:.......032/465-879...lokal:258   Smajilagić dr. Zijada:...........032/460-328...lokal:236
Sala za intervencije:.......032/465-867...lokal:255    
    C M Z                                     032/738-113  lokal:205
 STOMATOLOGIJA   Prnjavorac dr. Safet:..............032/460-397  lokal:238
Lisak dr. Munira:............032/465-884...lokal:263   Vehabović Rudež Nermina:....032/465-890 lokal:269
Elezović Amir:.................032/465-885...lokal:264    
Zubna tehnika (Almir):...032/460-326...lokal:232   PRIRUČNA APOTEKA:.......... 032/465-869 lokal:257
...............................................................................    
    EKONOM (Mirsad-Mahir)....032/465-893...lokal:272
FIZIKALNA MEDICINA:  032/460-266 lokal:214    
Alagić dr. Aida:..............032/460-327...lokal:235   PMA MOŠTRE:              032/741-222, 032/740-666
           
LABORATORIJA:           032/465-860  lokal:248   PMA GRAČANICA:                                 032/746-554
Protokol:.........................032/465-861...lokal:249    
Imunohemija...................032/733-302...lokal:201   PMA  PORIJEČANI:                               032/-741-111
     
OFTALMOLOG:             032/465-863  lokal:251   PMA BUCI:                                             032/720-784
ORL.DREM.URL.            032/465-882  lokal:261    
    HEMODIJALIZA:                                    032/447-155
INTERNISTIČKA ABM:  032/465-887  lokal:266    
Mustafić dr. Džemila:...032/465/891...lokal:270            
Handžić dr. Edina:.........032/465-895...lokal:274   OBEZBJEĐENJE-Kapija:        032/460-321 lokal:233
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev