Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 



Proljetna faza sistematske deratizacije

Obavijest o provođenju proljetne faze preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na općini Visoko za 2017.godinu

Na osnovu Naredbe Ministarstva zdravstva FBiH br. 11-37-6674-1/17 o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2017.godine , na općini Visoko ovi poslovi će se provoditi u periodu 15.05. - 21.05.2017. godine. Deratizaciju će na području općine Visoko organizovati i sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistematske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru obavit će Higijensko-epidemiološka služba JU „Dom zdravlja“ Visoko, a biti će obuhvaćeni sljedeći objekti i javne površine:

1.Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2.Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,

3.Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima,

4.Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,

5.Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,

6.Objekti javnih zdravstvenih ustanova,

7.Javne ustanove administrativnog karaktera,

8.Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,

9.Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,

10.Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

11.Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti,

12.Stacionarni objekti i sredstva javnog saobraćaja,

13.Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),

14.Objekti za pružanje javne higijene,

15.Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima. 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev