Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Završni izvještaj o nalazima voda iz Programa "Lokalni vodni objekti" 2016 i Programa "Škola-voda za piće " 2016

Analize vode rađene su tokom oktobra i novembra 2016.godine na osnovu dopisa Službe za finansije,privredu i lokalni ekonomski razvoj općine Visoko broj 04-25-11 554/16 od 04.10.2016.  Od predložene 72 vode, vode nije bilo na slijedećim lokacijama:

1.Bulčići, Bare-uzeta je samo jedna voda za analizu, njen naziv je L.V."GRAB-KARUŠA"

2.Uvorići,"FOČINA VODA"

3.Uvorići,"VITICA"

4.Dol,"VRTLOVI"

5.Kula Banjer, "GORNJI JAKOVAC"

6.Liješeva,"OHRANOVO BRDO"

7.Donji Poriječani "ZAMOLJEVAC"

8.Laze,"MILJEVCI"

U 2015 god. od ukupno uzetih 72 uzorka vode iz lokalnih vodnih objekata, kod 50  lokalnih vodovoda  voda nije udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata. U 2016 od 72 lokalna vodna objekta čak 60 nije imalo uredne nalaze.

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

1.JAVNA  ČESMA “ZBILJE” ZBILJE

2.JAVNA ČESMA “STUDENAC” GORNJE ROSULJE

3.LOKALNI VODOVOD "LISIČAK" DUBRAVE,VISOKO

4.LOKALNI VODOVOD "DOLIJE" SRHINJE,VISOKO

5.LOKALNI VODOVOD "BABUNAC" SRHINJE,VISOKO

6.JAVNA ČESMA "TOMAŠEVAC" RADOVLJE,VISOKO

7.LOKALNI VODOVOD "RADINOVIĆI" RADINOVIĆI

8.LOKALNI VODOVOD "DONJE MOŠTRE" DONJE MOŠTRE

9.LOKALNI VODOVOD "TUTNJEVAC" GORNJA ZIMČA

10.LOKALNI VODOVOD "RADIO STANICA" DONJA ZIMČA

11.LOKALNI VODOVOD "ŠUMICA"UVORIĆI

12.LOKALNI VODOVOD "GORNJI UVORIĆI"UVORIĆI

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

1.Lokalni vodovod “Burnovac”Tušnjići 

2.Lokalni vodovod “Branjevac”Tušnjići      

3.Javna česma “Tušnjići”  

4. Javna česma “Djevojačka voda” Podtušnjići Tušnjići  

5.Lokalni vodovod “VIJER” GODUŠA 

6.Lokalni vodovod “SEDRA ”GODUŠA 

7.Lokalni vodovod “SALIŠTA ”GODUŠA  

8.Lokalni vodovod “KULA”GODUŠA

9.Javna česma “MLAKA” GRAJANI 

10.Lokalni vodovod “LIVADA ”GRAJANI     

11.Lokalni vodovod “PALEŽ ”GRAJANI   

12.Javna česma “KERIJA” VISOKO 

13.JAVNA ČESMA “KAZAFEROVIĆA MOST” ZBILJE  

14.Javna česma “SUDŽENICA ” KULA BANJER,VISOKO 

15.LOKALNI VODOVOD “KAŠIKOVIĆA DO” ČEKREKČIJE,VISOKO 

16.LOKALNI VODOVOD "BUHOR" DONJA VRATNICA,VISOKO   

17.LOKALNI VODOVOD "VRELA" ČEKREKČIJE   

18.LOKALNI VODOVOD "CURAK" GORNJA VRATNICA 

19.JAVNA ČESMA "TOPUZOVO POLJE,VISOKO  

20.LOKALNI VODOVOD "DEVETAK" RATKOVCI,VISOKO     

21.LOKALNI VODOVOD "GROCA" SRHINJE,VISOKO 

22.JAVNI BUNAR “IGRALO” SRHINJE,VISOKO

23.JAVNA ČESMA "BABINO" DŽINDIĆI,VISOKO 

24.LOKALNI VODOVOD "MUHAŠINOVIĆI" MUHAŠINOVIĆI,VISOKO   

25.LOKALNI VODOVOD "KREČANE" RADOVLJE,VISOKO

26.LOKALNI VODOVOD "KRALJEVAC "GRDŽEVAC   

27.LOKALNI VODOVOD "SOŠNJAK" PORIJEČANI,VISOKO 

28.LOKALNI VODOVOD "GRADINA" PORIJEČANI 

29.LOKALNI VODOVOD "SILOS" PORIJEČANI 

30.LOKALNI VODOVOD "PLIŠČIN DO"POKLEČIĆI  

31.LOKALNI VODOVOD "STOJKOVIĆI" ORAŠAC

32.LOKALNI VODOVOD "OKOLIŠĆE" OKOLIŠĆE

33.LOKALNI VODOVOD "VILENJAK"HLAPČEVIĆI 

34.LOKALNI VODOVOD MUSJENICA , HLAPČEVIĆI 

35.LOKALNI VODOVOD "NOVI VODOVOD" BUZIĆ MAHALA,VISOKO 

36.LOKALNI VODOVOD "PERUN" ŠOŠNJE 

37.LOKALNI VODOVOD "STUDENAC" PRHOVO 

38.LOKALNI VODOVOD "MEDNICA" GORNJI PORIJEČANI 

39.LOKALNI VODOVOD "BORUNGA "VELIKO ČAJNO  

40.LOKALNI VODOVOD "LIVADA" LOZNIK, VISOKO   

41.LOKALNI VODOVOD "KARUŠA" BARE  BULČIĆI 

42.LOKALNI VODOVOD "HAJRINA VODA" SMRŠNICA 

43.LOKALNI VODOVOD "BUKOVIK"TRAMOŠNJIK 

44.LOKALNI VODOVOD "ŠUMERA" UVORIĆI, VISOKO 

45.JAVNA ČESMA "SULJAGINA VODA" GORNJI PORIJEČANI,VISOKO 

46.LOKALNI VODOVOD "OVČANICA" UVORIĆI 

47.LOKALNI VODOVOD "KOZARCI",ZIMČA    

48.LOKALNI VODOVOD "MLINAC" BUZIĆI 

49.LOKALNI VODOVOD "BUZIĆI" BUZIĆI 

50.LOKALNI VODOVOD "GAJ" UPOVAC,DOBRINJE   

51.LOKALNI VODOVOD "ZABRANA" UPOVAC,DOBRINJE 

52.LOKALNI VODOVOD "KORITA" DOLOVI,DOBRINJE   

53.LOKALNI VODOVOD "NASELJE GRAB" GRAB,DOBRINJE  

54.LOKALNI VODOVOD "LUKE" ŽELJEZNIČKA STANICA,DOBRINJE  

55.LOKALNI VODOVOD "MLADIOŠNICA" DONJA SEOČA      

56.LOKALNI VODOVOD "VOLJEVIK" GORNJA SEOČA    

57.JAVNA ČESMA "BARICA" GORNJA SEOČA,VISOKO  

58.LOKALNI VODOVOD "IBRIK" GORNJA SEOČA;VISOKO   

59.LOKALNI VODOVOD "SEDRA"GORNJA SEOČA,VISOKO   

60.JAVNA ČESMA "STUDENAC" OZRAKOVIĆI, VISOKO   

                                              Program "Škola-voda za piće " 2016     

 

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji  udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

1.O.Š.”ALIJA NAMETAK” BUCI-gradski vodovod

2.Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama “ HUMANOST” DOBRINJE

3.O.Š.”MULA MUSTAFA BAŠESKIJA”DONJE MOŠTRE (Lokalni vodovod IGM)

4.O.Š.”MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” DOBRINJE (Kopani uređeni bunar)

5.MUZIČKA ŠKOLA "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO

6.O.Š."SAFVET -BEG BAŠAGIĆ"VISOKO

7.O.Š."KULIN BAN" VISOKO

8.O.Š."MUSA ČAZIM ČATIĆ,VELIKO ČAJNO

9.MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO

10.GIMNAZIJA VISOKO

11.FRANJEVAČKA GIMNAZIJA VISOKO

U  ovoj godini pitka voda nije osigurana u devet školskih objekata. Njih sedam je priključeno na lokalne seoske vodovode koji ne mogu osigurati pitku vodu ni za selo, tako ni za školu.  

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:                                                          

1.PODRUČNA ŠKOLA GODUŠA

2.PODRUČNA ŠKOLA SRHINJE (LOKALNI VODOVOD)-Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Međutim,ova voda po svojim fiziko hemijskim karakteristikama  ne udovoljava  zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećanog stepena mutnoće.

3.PODRUČNA ŠKOLA RADOVLJE -  Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Međutim,ova voda po svojim fiziko hemijskim karakteristikama  ne udovoljava  zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećanog stepena mutnoće

4.MEDRESA “OSMAN EF.REDŽOVIĆ” VELIKO ČAJNO-  Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Međutim,ova voda po svojim fiziko hemijskim karakteristikama  ne udovoljava  zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećanog stepena mutnoće i povećane koncentracije azotnih materija (nitriti).  

5.PODRUČNA ŠKOLA "PORIJEČANI" PORIJEČANI

6.PODRUČNA ŠKOLA "MALI TRNOVCI" 

7.PODRUČNA ŠKOLA PODVINCI   

8.PODRUČNA ŠKOLA GORNJA ZIMČA 

9.PODRUČNA ŠKOLA ORAŠAC-kopani bunar

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev