Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Svjetski dan mentalnog zdravlja

 

Kao i svake godine i ove godine se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Da se podsjetimo: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra  svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) od 1992. godine. To je prilika da se u više od stotinu zemalja svijeta upozori na rastuću problematiku mentalnih poremećaja i bolesti s ciljem podizanja svijesti, educiranja i zalaganja za poboljšanja  na području mentalnoga zdravlja.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje predstavlja dio općeg zdravlja, a ne samo odsustvo mentalne bolesti. Osim sprječavanja bolesti, ono podrazumijeva očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja te dostizanje punog ličnog potencijala.

Ove godine tema je Psihološka prva pomoć.

Ovim se želi naglasiti važnost da ljudi u kriznim, stresnim i traumatskim događajima, kao što su proirodne katastrofe, ratovi, pljačke, višestruki gubici, moraju osim medicinkse pomoći dobiti i psihološku prvu pomoć. Poseban značaj psihološke prve pomoći je prevencija postraumatskog stresnog poremećaja i prevencija transgeneracijske traume.

 

U nastavku donosimo Vodić za psihološku prvu pomoć

Danas smo svakodnevno izloženi neočekivanim događajima koji na neki način narušavaju unutrašnju ravnotežu (napad kriminalaca, problemi na poslu, financijski problemi, bolest, prirodne katastrofe, ratovi...). Poseban problem predstavljaju ranije nerazriješene traume i konflikti koji se u novoj stresnoj situaciji aktiviraju. Stres izazvan novonastalom situacijom djeluje na naše osjećaje, mišljenje, ponašanje i tjelesne procese.

ŠTA JE PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ?

Psihološka prva pomoć može se definirati kao podrška, utjeha i razumjevanje koje nam pruži neko drugi ili kao niz akcija koje sami poduzimamo kako bismo se suočili sa svojom nevoljom. Umjesto akcija to mogu biti misli i upute, koje sami sebi ponavljamo kako bismo se smirili ili prikladnije suočili sa situacijom u kojoj se nalazimo.

U normalnim životnim prilikama većina ljudi je u stanju nositi se sa životnim nedaćama i problemima bez pomoći profesionalnih osoba, najčešće uz pomoć bližnjih osoba.

Dakle, psihološka prva pomoć se pruža u situacijama kada osoba ne može svojim  postojećim kapacitetima da prevaziđe kriznu situaciju.

KAKO MOŽEMO PRUŽITI POMOĆ?

Psihološka prva pomoć se bazira na pet principa koji su potvrđeno djelotvorni za intervenciju nakon intenzivnog stresa ili traume:

1. obezbjeđivanje osjećaja sigurnosti,

2. umirivanje,

3. obezbjeđivanje osjećanja sopstvene efikasnosti i efikasnosti zajednice,

4. promovisanje povezanosti,

5. ulivanje nade.

Psihološka prva pomoć podrazumijeva slijedeće:

Uspostavljanje i održavanje kontakta sa ugroženom osobom na način koji je blag, saosećajan i od pomoći. U kontaktu ne treba biti direktivan, osuđujući već pratiti mogućnosti i kapacitete za komunikaciju ugrožene osobe. Ovo može djelovati kao nešto što se podrazumijeva, ali nije nevažno  naglasiti da profesionalci neposredno nakon traume nisu korisni ljudima ako zauzmu ‘’trgnite se’’ stav.

Obezbjeđivanje fizičke sigurnosti, psihološke i emocionalne podrške. Moramo imati listu prioriteta prema kojoj psihološku pomoć pružamo ljudima čije su bazične medicinske, higijenske, potrebe za hranom i skloništem već zadovoljene, premda nije nemoguće pružati psihološku podršku uporedo sa zadovoljavanjem navedenih potreba.

Stabilizacija ugroženih koji su preplavljeni osećanjima i stresom. Ovo znači da je neophodno da prepoznamo one koji su  najugroženije u psihološkom smislu, to jest da odredimo da li su samo pod stresom ili traumatizovani/pod rizikom od razvijanja traumatskih simptoma. Tada treba da usmjerimo klijente kojima je potrebnija drugačija vrsta podrške nego što je psihološka prva pomoć ka odgovarajućim servisima podrške, a što može podrazumevati i psihijatrijske intervencije i medikamente. Ovo je primarni zadatak profesionalaca jer oni moraju biti spremni da prepoznaju tananu razliku između stresa i traume kao i da znaju koje su intervencije dostupne.

Prikupljanje informacija da bi se odredile ključne potrebe i brige ugroženih kako bi se oblikovala i individualizovala intervencija, – kroz razgovor pomažemo ugroženoj osobi da sama prepozna šta joj je u trenutku najhitnije potrebno i koji su načini da se to ostvari. Ovo je naročito teško profesionalcima kao i žrtvama jer se u teškim i stresnim situacijama javljaju kognitivni simptomi poput problema sa koncentracijom, anksioznost, fokusiranje na negativno itd,  ali je baš zbog ovoga značajna uloga profesionalaca u tome da pomognemo klijentima da dođu do koliko-toliko racionalnih zaključaka.

Povezivanje preživelog s izvorima podrške u zajednici, što je povezano sa ‘’zastupanjem’’ jer preživjeli često osjećaju da im nisu dostupne humanitarne organizacije ili pojedini vladini servisi, te je uloga profesionalaca u tome da ih upoznaju sa svim mogućnostima koje su im na raspolaganju kao i da im pomognu da ove mogućnosti praktično primjene. Dužnost profesionalaca je takođe da upoznaju javnost sa time koja vrsta podrške je potrebna žrtvama i da je traže, pri čemu ne treba zauzimati previše agresivna stav i treba uvažiti sve realne mogućnosti koje organizacije i vlada mogu da pruže. Takođe je na profesionalcima da prepoznaju i mobilišu snage zajednice, povezujući se sa ključnim figurama u pojedinim zajednicama kako bi se ljudi usmerili ka ostvarivim ciljevima. 

Obezbeđivanje informacija o koping strategijama, normalizacija osećanja, psihoedukacija o stresu. Posebno smo značajni onim klijentima koji prepoznaju stresna osjećanja i tumače ih kod sebe kao ‘’ludilo’’ ili se plaše da će im vremenom biti samo gore, kako bismo jasnim riječnikom objasnili koncept krize, reakcija na krizne situacije, ‘’uspona i padova’’, onoga što mogu da očekuju u budućnosti. Moramo imati na umu da su i sami koncepti krize, traume, psihološke prve pomoći vezani za zapadnu civilizaciju, i da neće u svim kulturama biti ‘’dočekani’’ sa podjednakim razumijevanjem, i nekim ljudima možda će trebati više objašnjenja a neki će imati više koristi od pristupa koji su im kulturološki bliskiji, pa možemo koristiti metafore, poslovice, sopstvena ili tuđa iskustva u razgovoru s pojedincima.

 

10.10. 2016. Svjetski dan mentalmnog zdravlja:"Psihološka prva pomoć"

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev