Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Obavijest o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji

Na osnovu Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj 11-37-11260-1/16  od 10.06.2016.godine o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko - dobojskog kantona - proljetna faza 2016.godine provest će se od 14.06.do14.07.2016.godine. 

Deratizaciju će na svim općinama/grada Kantona, prema ovjerenom rasporedu, organizovati i spovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. 

Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistemtske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru  obavit će higijensko – epidemiološka služba domova zdravlja. 

Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području općine Visoko će se provesti u periodu od 17.06. - 21.06.2016. godine.

Deratizacija će se izvesti sa antikoagulanim rodenticidima druge generacije visokog učinka. 

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1.Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2.Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama, 

3.Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima, 

4.Vaspitno – obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori, 

5.Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica, 

6.Objekti javnih zdravstvenih ustanova, 

7.Javne ustanove administrativnog karaktera, 

8.Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, 

9.Vjerski objekti i gradska groblja u gradskim naseljima, 

10.Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, 

11.Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti, 

12.Stacionarni objekti i sredstva javnog saobraćaja, 

13.Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i prometa opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih), 

14.Objekti za pružanje usluga javne higijene i 

15.Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani). 

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbjediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionisani prema važećim propisima. 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev