Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Aktivnosti JU „Dom zdravlja“ Visoko u procesu akreditacije i certifikacije

 

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko je u prethodnom periodu intenzivno krenula s aktivnostima certifikacije i akreditacije Ustanove, što je zakonska obaveza svake zdravstvene ustanove prema Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH“, br. 59/05). U decembru 2015.godine akreditiran je Centar za mentalno zdravlje JU „Dom zdravlja“ Visoko, što je potvrda kvalitetnog rada i angažmana kako menadžmenta tako i zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na uspostavljanju sistema kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. 

Prema standardima propisanim od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine AKAZ izrađeno je 12 procedura prema standardima za Centre za mentalno zdravlje, kao i 43 procedure prema standardima za Timove porodične medicine koje definišu način postupanja u određenim aktivnostima.  

Pored obaveznih procedura za konačnu certifikaciju i akreditaciju imenovane su i komisije koje su predviđene Standardima za domove zdravlja, također su usvojene i Strategija za poboljšanje kvaliteta i Strategija upravljanja rizikom. 

Pored aktivnosti izrade i usvajanja važnih akata za certifikaciju i akreditaciju prema Standardima za domove zdravlja Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavljen je godišnji izvještaj o aktivnostima Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga čiji je sastavni i obavezni dio rezultati anonimne ankete provedene s pacijentima u JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Anketu je provelo 18 timova porodične medicine kao i sve druge konsultativno – specijalističke službe, te je anketirano 775 pacijenata.

Prema rezultatima ankete radno vrijeme u ustanovi je odgovarajuće, slaže se 93% pacijenata dok je 7% pacijenata nezadovoljno. Vrijeme čekanja i trajanje pregleda zadovoljno je 90% dok je 10% bilo nezadovoljno. Pitanje o odnosu ljekara prema pacijentima zadovoljno je 94% pacijenata, dok je 6% bilo nezadovoljno. Na pitanje koliko su zadovoljni odnosom medicinske sestre prema pacijentima zadovoljno je 94% dok je 6% kazalo da je nezadovoljno.

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na procesu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, a cilj je akreditacija kompletne Ustanove. 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev