Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.SVJETSKI DAN VODA-22 mart

 

 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, Institut za zdravlje i sigurnost hrane je održao seminar pod nazivom " HIDROAKUMULACIJE - šta nam daju a šta uzimaju".

Seminar  se održao u hotelu " Zenica" Zenica 22.03.2016. sa početkom u 10, 00 h

Seminaru su  prisustvovala dva predstavnika J.U. „Dom zdravlja“ Visoko.

Učesnici seminara su bili predstavnici ministarstva zdravstva, ministarstva zaštite okoliša i poljoprivrede, ministarstva vodoprivrede i šumarstva, djelatnici higijensko-epidemioloških službi iz ZE DO kantona, eko inspektori, sanitarni inspektori, komunalni i vodoprivredni inspektori te predstavnici komunalnih preduzeća.

Predavači su bili: prof.dr.sci. Smajil Durmišević i dr.sci.Sanda Midžić- Kurtagić.

Tema je bila o hidroakumulacijama, njihovom pozitivnom ekonomskom uticaju na sredinu i s druge strane, opasnoj prijetnji za okoliš i zdravlje stanovnika.

Prema riječima prof. dr Smajila Durmiševića, načelnika Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZDK, promjena režima vodotokova može uticati na biodiverzitet, povećanje maglenih dana i zagađenje okoliša.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev