Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 2. Konkurs za dodjelu specijalizacija za 2015. godinu

Na osnovu Odobrenja plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do Kantona za 2015.godinu Federalnog Ministarstva zdravstva broj 02-34-3540/15-1. od 30.06.2015.godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), Javna ustanova „Dom zdravlja" Visoko raspisuje:

 

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA  ZA  DODJELU SPECIJALIZACIJA 

 

 1. GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA (1 specijalizacije) i 
 2. FIZIKALNA MEDICINA (1 specijalizacija)

 

Kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uvjete :

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine.
 • Visoka stručna sprema, VII stepen, završen medicinski fakultet.
 • Položen stručni ispit.
 • Odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore.
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita.
 • Da je u radnom odnosu u JU"Dom zdravlja" Visoko.
 • Poznavanje jednog stranog jezika.
 • Poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati su dužni dostaviti :

 1. Uvjerenje o državljanstvu.
 2. Diploma o završenom medicinskom fakultetu.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 4. Licenca za samostalan rad u struci izdata od nadležne ljekarske komore.
 5. Potvrda o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine nakon položenog stručnog ispita.
 6. Uvjerenje o zaposlenju u JU"Dom zdravlja" Visoko.
 7. Potvrda o duljini trajanja studija te prosjeku ocjena tokom studija.
 8. Dokaz o nagradama za vrijeme studija.
 9. Verifikovan popis objavljenih radova (radovi u indeksiranim časopisima: CC, bazi podataka: MEDLINE).
 10. Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika (ako posjeduje i ovjerena kopija o poznavanju drugog i trećeg stranog jezika).
 11. Potvrda o završenom kursu za rad na računaru.
 12. Prijava na Konkurs sa širom biografijom.

Kandidati se mogu prijaviti i konkurirati na obje specijalizacije. U slučaju kada konkurišu za obje specijalizacije potrebno je i opredijeliti se tako što će numerisati željene specijalizacije po brojevima. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci. Nakon prijema prijava sa dokazima, obavit će se intervju sa kandidatima za dodjelu specijalizacija o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu :

JU"Dom zdravlja" Visoko, Ul. Branilaca BiH br.22, 71 300 Visoko, s naznakom za „Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za dodjelu specijalizacija za 2015.godinu JU"Dom zdravlja"Visoko “.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev