Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Upozorenje iz Higijensko epidemiološke službe - Potencijalna opasnost od pasa lutalica

Na području naše općine, kao i šire u regiji, psi lutalice predstavljaju veliki problem jer se u velikom broju  nalaze u samom gradu kao i prigradskim naseljima.

Poslednjih dana povećan je  broj pasa lutalica u blizini J.U.Dom zdravlja Visoko i MSŠ “Hazim Šabanović”. Obzirom da su ugrizi od pasa lutalica najčešći kod djece, žena i staraca potrebno je što prije pronaći riješenje za ovaj problem, u cilju zaštite pacijenata ove Ustanove kao i djece koja pohađaju MSŠ “Hazim Šabanović”.

Psi lutalice su opasni zato što putem ugriza mogu izazvati vrlo teške bolesti, u prvom redu bjesnilo koje se prenosi ugrizom i za ljude je smrtonosno.

Postoji mogućnost širenja zoonoza (zarazne bolesti zajedničke ljudima i životinjama) npr. ehinokokoza, koja se prenosi putem dlake i veoma je opasna za ljude.

Zbog  niske temperature i gladi psi su natjerani da se sve više udružuju u čopore i tako napadaju ljude, prije svega pokušavajući im oteti hranu koju eventualno nose.

Još je  veća opasnost to što psi rasturaju smeće po gradu zbog čega bi moglo doći do širenja različitih zaraza. Naročito ih ima mnogo oko kontejnera i smetljišta, gdje naši sugrađani na neadekvatan način uklanjaju otpadne materije.

Prema izvještajima HES-a J.U.Dom zdravlja Visoko povećan je broj napada od strane pasa lutalica , kao i ugriza.. Svaki napad pasa lutalica ne dovodi do ugriza ali strah i doživljena trauma od napada pasa ostaje kao trajna posljedica za cijeli život.

Vrsta povrede 2014. godina 2015. godina
Ugriz psa poznatog vlasnika 7 5
Ugriz psa lutalice 4 8
Ugriz mačke poznatog vlasnika 1 1
UKUPNO 12 14

Prema našim evidencijama ni jedan pacijent nije, na svu sreću, obolio od bjesnila, najteže bolesti koju prenose ove životinje. Infekcije rana su spriječene hirurškom obradom rana i pravovremenim preventivnim davanjem antibiotika, te sprovedenom adekvatnom  antitetanusnom i antirabičnom zaštitom.

Najveći problem je što je veliki broj pasa lutalica skoncentrisan u gradskom dijelu, na glavnoj gradskoj ulici, na kojoj je tokom čitavog dana veliki broj prolaznika , među kojima puno djece i penzionera. 

Ovaj dopis je apel da se što prije ozbiljno pristupi rješavanju problema pasa lutalica.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev