Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Izvještaj o nalazima voda iz Programa "Škola-voda za piće " 2015

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza uzoraka vode uzetih u mjesecu novembar / decembar 2015. godine u okviru Programa „Škola-voda za piće“ 2015.

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

 1. M.S.Š."Hazim Šabanović" Visoko
 2. Franjevačka klasična gimnazija Visoko
 3. Gimnazija Visoko
 4. Muzička škola "Avdo Smajlović" Visoko
 5. OŠ "Safvet-beg Bašagić" Visoko
 6. O.Š.”Kulin Ban” Visoko
 7. Kopani uređeni bunar O.Š.”Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje
 8. Lokalni vodvod IGM-O.Š.”Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre
 9. Lokalni vodovod Zimča-O.Š.Područna škola Gornja Zimča
 10. Lokalni vodovod "Krečane" Radovlje-Područna škola Radovlje Ovaj uzorak vode ima zadovoljavajuću osnovnu fiziko-hemijsku i mikrobiološku čistoću, osim povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:  

 1. Lokalni vodovod Mali Trnovci-Područna škola Mali Trnovci ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.
 2. Kopani uređeni bunar Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama "Humanost" Dobrinje -Prema mikrobiološkoj čistoći koju pokazuje ovaj uzorak, ova voda bi se mogla koristiti za piće. Međutim, ova voda po svojim fiziko -hemijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće , zbog povećane koncentracije azotnih materija (amonijak). Potrebno je preispitati sanitarno-tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanj mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat.Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.
 3. Kopani bunar-Područna škola Orašac-ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija,povećanog stepena mutnoće i obojenosti te nešto povećane kiselosti. Potrebno je terensko ispitivanje objekta da bi se utvrdilči razlozi koji dovode do bakterijske kontaminacije i zamućenja. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode.Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom. 
 4. Lokalni vodovod Područna škola Poriječani -ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija . Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta. Nakon poduzetih mjera preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode. Vodu stalno držati pod zdravstvenom kontrolom.
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev