Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Odobrena akreditacija CMZ-a JU Dom zdravlja Visoko

Dana 24.11.2015. godine Upravni odbor AKAZ-a je na svojoj devetnaestoj redovnoj sjednici razmotrio prijedloge komisija za akreditaciju i sertifikaciju, kao i finalne izještaje o vanjskoj ocjeni u predmetima akreditacije 4 centra za mentalno zdravlje, 3 drop-in centra te sertifikacije 27 timova porodilčne medicine i 17 apoteka i donio rješenja o bezuvjetnim akreditacijama i sertifikacijama kako slijedi: Akreditacije u trajanju od 3 godine dobila su četiri centra za mentalno zdravlje: CMZ Bugojno, CMZ Mostar, CMZ Tešanj i CMZ Visoko kao i tri drop in centra: drop-in centar Mostar, drop-in centar Tuzla i drop-in centar Zenica. Također, u okviru projekta sertifikacije timova porodične/obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo u ovom turnusu je ocijenjeno 27 timova koji su na današnjoj sjednici dobili sertifikaciju u trajanju od 4 godine. Konačno, ali ne i manje važno, na današnjoj sjednici je dobilo sertifikaciju i 17 apoteka, od toga 15 apoteka u okviru JU Apoteke Sarajevo te PZU Apoteka „ALMA“ Tuzla i PZU Apoteka „Nera“ Visoko, koja je ujedno i prva sertificirana apoteka u Federaciji BiH. 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev