Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Stručno predavanje u organizaciji Ljekarske komisije ZDK

U organizaciji Komisije za edukaciju Ljekarske komore ZDK 16.11.2015.godine održano je stručno predavanje na teme:

  • Gastroezofagealna refluksna bolest - modaliteti liječenja,

PREDAVAČ: Prim.mr.sc.dr Haris Husremović spec. Interne medicine, KB Zenica

dr med.sci. Anhel Koluh specijalista opšte hirurgije, KB Zenica

  • Addisonova bolest i duboka venska tromboza,

PREDAVAČ: dr Ena Štimjanin, KB Zenica

  • Trombotička trombocitopenijska purpura i plazmafereza kao terapija izbora – prikaz slučaja,

PREDAVAČ: dr Dražen Bogičević, KB Zenica

  • Infektivni endokarditis protetičke valvule (koagulaza negativni stafilokok) – prikaz slučaja,

PREDAVAČ: dr Amer Brković, odjel za unutrašnje bolesti, KB Zenica.

Kao moderator predavanja mr. med. sci Hadžić dr Eldira je izrazila zadovoljstvo velikim brojem prisutnih ljekara sa područja cijelog kanton, te istakla značaj uključivanja mladih kolega ljekara  u pisanje i prezentaciji stručnih radova koje su ovom prilikom izložili kao prikaz slučaja iz kliničke prakse. Najviše pažnje i konstruktivnih diskusija izazvalo je predavanje na temu Gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) sa modalitetima liječenja kojom prilikom je od strane dr med.sci. Anhela Koluha prezentiran operativni način liječenja GERB-a i hijatalne hernije laparoskopskom  metodom  koja se od nedavno primjenjuje u Kantonalnoj bolnici Zenica, a izvodi se po smjernicama propisanim od strane EAES (Evropske asocijacije endoskopskih hirurga).

Kao gost skupa bio je prisutan i dr Arvin Imamović, hirurg u Gracu (Austrija) koji je svojom nesebičnom podrškom pomogao u realizaciji uvođenja ove hirurške procedure te naglasio važnost daljeg razvoja hirurgije u ovoj oblasti.

Prisutnim se obratio i dr Senad Karavdić kao predstavnik JU Dom zdravlja Visoko koji je istakao važnost ovog skupa i kontinuirane edukacije i izrazio podršku ovoj vrsti hirurškog liječenja, te ukazao na neophodnu pomoć menadžmenta KB Zenica, ZZO Zenica i Ministarstva zdravstva Ze-do Kantona u daljnjoj tehničkoj podršci i razvoju dijagnostičkih i terapeutskih procedura kod pacijenata sa ezofagogastričnim tegobama.

U neformalnom razgovoru nakon održanih predavanja predsjednik Ljekarske komore ZDK dr Tarik Kapidžić i direktor JU Dom zdravlja Visoko Karavdić dr Senad su razgovarali o mogućnosti organizovanja sličnog predavanja u Visokom u narednom periodu.  

Ovom skupu prisustvovali su ljekari iz svih zdravstvenih ustanova sa područja Ze-do Kantona. Ovo predavanje je jedno u nizu planirano za kontinuiranu edukaciju ljekara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a vezano za aktuelne teme i problematiku u zdravstvu.

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev