Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Obavijest o provođenju jesenje deratizacije na području općine Visoko

Na osnovu Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području Zeničko – dobojskog kantona – jesenja faza 2015.godine, obavještavamo građanstvo da će se prema utvrđenom rasporedu deratizacija za područje općine Visoko obaviti u periodu od 23.11.-26.11.2015.godine. 

Deratizaciju će organizovati i sprovesti Inastitut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistematske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru obavit će Higijensko – epidemiološka služba JU Dom zdravlja Visoko. 

Deratizacija će se izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka. Sve ambulante Podorične medicine i Hitna medicinska pomoć JU Dom zdravlja Visoko su obavještene o planiranoj deratizaciji, o mogućnostima zadesnog trovanja i terapiji u sluičaju trovanja.

Deratizacija se provodi sa ciljem smanjenja populacije glodara na biološki tolerantan nivo, na taj naćin spriječavajući pojavu zaraznih bolesti. Obavezi provođenja preventivne deratizacije pored javnih ustanova podliježu i svi privredni subjekti koji su dužni obezbjediti nesmetan rad izvođača. 

Napominjemo da je obavljanje preventivne sistematske deratizacije zakonska obaveza dva puta u toku kalendarske godine i to u proljetnoj i jesenjoj fazi.   

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev