Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Svjetski dan hrane, 16. Oktobar

Adekvatna ishrana, kako u smislu hranjive vrijednosti tako i u smislu zdravstvene ispravnosti hrane, jedan je od temeljnih uslova zdravlja i radne sposobnosti stanovništva. Osiguranje dovoljnih količina hrane koje su zdravstveno ispravne i kvalitetne predstavlja globalni zadatak u cijelom svijetu. Ali, vrijeme u kojem živimo je vrijeme novih izazova: globalizacije, trgovine hranom, promjena životnih stilova i načina ishrane, međunarodnih putovanja, kontaminacije okoliša, klimatskih promjena, namjernih zagađenja, prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim aktivnostima, te novih tehnologija u procesu proizvodnje hrane. 

Bolesti koje se prenose hranom predstavljaju veliki javnozdravstveni problem širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zadnjih nekoliko decenija u velikom broju oboljenja koje se prenose hranom, one su čest uzrok bolesti i smrti u zemljama u razvoju, odgovorne za smrt oko 2,2 miliona ljudi godišnje. Oko 1,8 miliona djece u zemljama u razvoju umire zbog dijarealnih oboljenja uzrokovanih mikroorganizmima porijeklom iz hrane i vode. Svaka treća osoba u svijetu u industrijskim zemljama jednom godišnje oboli od bolesti uzrokovanih hranom. Povećanje incidence oboljenja koje se prenose hranom rezultat je više faktora, kao što su demografske promjene i migracije stanovništva, povećanje broja osoba koje pokazuju povećanu osjetljivost na određene hazarde u hrani, promjene u proizvodnji hrane, nove tehnologije u proizvodnji, povećanje mreže distribucije hrane, kao i niza drugih faktora. 

Uspostavljen sistem sigurnosti hrane predstavlja veliki izazov i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju i praktična je mjera za smanjenje i spriječavanje pojave bolesti koje se prenose hranom. Savremeni pristup sigurnosti hrane podrazumijeva interdisciplinarni i intersektorijalni pristup i saradnju svih učesnika, bez limitiranih uloga. Sigurnost hrane je pitanje koje nema samo nacionalni značaj, danas prerasta okvire nacionalnog i sve više ima međunarodni značaj. Novi koncept sigurnosti hrane podrazumijeva uvođenje sistema analize rizika kao preventivnog sistema zaštite zdravlja ljudi. 

Koncept i politika sigurnosti hrane u EU posljednjih decenija doživjela je suštinsku promjenu u smislu prelaska s kontrole finalnih proizvoda na sveobuhvatni i integrisani sistem sigurnosti hrane, tzv.sistem kontrole „od farme do stola“. Novi pristup sigurnosti hrane uspostavljen je donošenjem Evropskog zakona o hrani – Uredbe (EC) 178/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope od 28. januara 2002.godine o općim načelima i uslovima propisa o hrani, te se utvrđuju postupci u pogledu zdravstvene ispravnosti hrane. 

Aktivnosti laboratorija za kontrolu hrane i hrane za životinje usmjerene su na postizanje standarda za laboratorijska testiranja koja su u skladu sa sistemom kontrole hrane u EU, pa se laboratorije u BiH posebno uključuju u specifične aktivnosti, kao što su državni planovi za kontrolu rezidua, izrada monitoring planova za hranu i hranu za životinje, službene kontrole, krizna stanja kada su u pitanju rizici porijeklom iz hrane i mnoge druge aktivnosti. 

Sve ove aktivnosti obuhvataju cijelu BiH i njihovi rezultati čine osnovu izvještaja koja se podnosi nadležnim tijelima EU i bit će ocjenjivani u skladu sa EU standardima. 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir u oblasti sigurnosti hrane, uspostavljena i razvijena domaća i međunarodna saradnja, kontinuirano jačanje kapaciteta laboratorija u BiH – odgovor su na pitanje da hrana porijeklom iz BiH odgovara visokim standardima u EU, i na taj način naši proizvođači se stavljaju u ravnopravan položaj u odnosu na proizvođače iz zemalja okruženja i EU, a ono što je najvažnije – osiguran je visok stepen zaštite zdravlja ljudi.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev