Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 5. juni - Međunarodni dan zaštite okoliša

Predstavnici JU „Dom zdravlja“ Visoko prisustvovali su 04.06.2015.godine u Zenici  seminaru „Divlje deponije – objekti kojih se trebamo stidjeti i bojati“, u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona a u povodu  5. juna Međunarodnog dana zaštite okoliša. 

Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona , Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju, u povodu 5.juna Međunarodnog dana zaštite okoliša uputilo je sljedeću poruku:

„Sedam milijardi snova. Jedna planeta. Trošimo resurse sa pažnjom!“ slogan je Svjetskog dana zaštite životne okoline u 2015.godini, sa apelom da učinimo sve da spriječimo neracionalno iscrpljivanje ili nepovratne promjene ekosistema s manjim i racionalnijim zahvatima u prirodne resurse planete Zemlje.

Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite okoliša jedan je od osnovnih načina putem kog UN nastoje podići svijest svjetske javnosti  o značaju i potrebi očuvanja okoliša širom svijeta, te skrenuti političku pozornost i aktivnost svih subjekata na ovu problematiku. Na ovaj Dan se pozivaju svi relevantni subjekti i državnici da upute hitan apel za očuvanje života na našoj planeti. Pozivaju se da naglase važnost bioraznolikosti za očuvanje života i zdravlja, da svijet bez bioraznolikosti predstavlja veoma mračnu budućnost, da milijarde ljudi i milioni vrsta biljaka i životinja dijele istu Planetu i imaju istu budućnost, da postignuća u zaštiti okoliša ohrabruju naše napore da bi se smanjila stopa gubitka biodiverziteta.

Dobrobit čovječanstva, okoliš i dalji razvoj ekonomije u konačnici ovise o odgovornom upravljanju prirodnim resursima planete Zemlje. Ipak, dokazi se gomilaju o tome da ljudi troše mnogo više prirodnih resursa nego što planeta Zemlja može podnijeti bez ugrožavanja prirodnog balansa  među ekosistemima i resursima planete Zemlje. Mnogi od zemljinih ekosistema su blizu kritične tačke zbog neracionalnog isrcpljivanja ili nepovratnih promjena u tim ekosistemima, a opterećeni su i velikim rastom broja stanovnika i ekološkim posljedicama ekonomskog razvoja. Ako trend sadašnje potrošnje i obrasci proizvodnje ostanu isti do 2050.godine, a sa porastom stanovništva za koji se očekuje da će dostići 9,6 milijardi, trebat će nam, slikovito rečeno, resursi od tri planete Zemlje za održavanje savremenog stila življenja i potrošnje.

Divlje deponije predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik za ljude, posebno za stanovništvo koje živi u blizini ovih deponija, to jest moguća je kontaminacija vode, zraka i hrane, a putem ovih životnih medija i infekcija, infestacija i intoksikacija ljudi i domaćih životinja u okolini deponije, a putem vode i na većoj udaljenosti. Prema podacima Federalnog ministarstva okoliša u 2014.godini je evidentirano 3.000 deponija na području FBiH. Prema studiji mreže „Let's do it! – očistimo zemlju za jedan dan, procjenjuje se da u BiH ima preko 10.000 nelegalnih odlagališta otpada. I pored mnogih štetnih posljedica uklanjanja otpadnih materija na nehigijenski način, u svijetu je prisutno sve veće nekontrolisano i neprimjereno odlaganje raznih vrsta otpada.

Zbog toga je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana okoliša „Sedam milijardi snova. Jedna planeta. Trošimo resurse sa pažnjom!“  Život i rad u okvirima osiguranja održivosti ekosistema planete zemlje je strategija od koje se mnogo očekuje, kako bi se osigurala održiva budućnost života na Zemlji. Ljudski i ekonomski napredak ne mora ugrožavati održivost prirodnih resursa planete Zemlje. Živjeti održivo znači raditi više i bolje sa manjim i racionalnijim zahvatima u prirodne resurse planete Zemlje. Riječ je o tome, da smo došli do saznanja da porast stope korištenja prirodnih resursa kao i uticaj na okoliš nisu isključivo neželjene posljedice samo ekonomskog rasta i razvoja.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev