Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Međunarodni dan voda 2015.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. godine označila 22.mart kao “Međunarodni dan voda”. Međunarodni dan voda 2015. se obilježava pod motom “Voda i održivi razvoj”.

Kantonalni Zavod za javno zdravstvo Zenica je 23.03.2015.  organizovao seminar sa tematikom:

  • “Čija su briga lokalni vodni objekti” ,
  • ”Urediti sistem-zaštititi zdravlje”.

Predstavnici J.U.Dom zdravlja Visoko su bili učesnici seminara u Zenici. 

Predavanje su održali iskusni predavači : Prof.dr.sc.Smajil Durmišević KZJZ Zenica, Prof dr Tarik Kupusović sa Instituta za hidrotehniku Sarajevo, Prof.dr.sc. Nihada Ahmetović iz Agencije za sigurnost hrane BiH i  Direktor JP “VIK” Zenica d.o.o. Ekrem Kahriman.

U cilju povećanja svijesti o važnosti očuvanja dragocjenih resursa vode za piće, makar i najskromnijeg kapaciteta, upućen je apel da se urede i konzerviraju svi lokalni izvori vode da bi se obezbjedila opskrba vodom za piće u vanrednim situacijama.

Mali vodoopskrbni objekti mogu da čine značajan dio vodosnabdjevanja, posebno u ruralnim područjima. Čest je nizak nivo svijesti i znanja o mogućim rizicima po zdravlje u slučaju upotrebe mikrobiološki neispravne vode.

EU se zalaže za smanjenje zdravstvene nejednakosti u EU. Evropska komisija-EC je predložila set smjernica za sistem upravljanja sigurnošću malim vodoopskrbnim objektima:uspostava i održavanje registra vodnih objekata, unos svih relevantnih informacija u registar, sprovođenje procjene rizika i redovno izvještavanje.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev