Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Korigovane cijene ljekarskih uvjerenja

 

U cilju približavanja usluga korisnicima u JU „Dom zdravlja“ Visoko izvršena je korekcija dosadašnjih cijena ljekarskih uvjerenja.
Od ponedjeljka, 08.12.2014.godine primjenjivat će se sljedeće cijene ljekarskih uvjerenja:


Rbr.

Naziv usluge

Cijena (KM)

1.

Ljekarsko uvjerenje za posao

od 49,00 do 60,00

2.

Ljekarsko uvjerenja za posao sa posebnim uslovima rada

od 60,00 do 105,00

3.

Ljekarsko uvjerenje za prosvjetne radnike

67,00

4.

Ljekarsko uvjerenje za vozača A i B kategorije

37,00

5.

Ljekarsko uvjerenje za vozača C,D i E kategorije

42,00

6.

Ljekarsko uvjerenje za posjedovanje oružja

54,00

7.

Ljekarsko uvjerenje za privremeni boravak u BiH

80,00

8.

Ljekarsko uvjerenje za privremeni boravak u BiH(djeca 0-6 godina starosti)

55,00

9.

Ljekarsko uvjerenje za privremeni boravak u BiH (djeca 7-14 godina starosti)

56,00

10.

Ljekarsko uvjerenje za putovanje u  inostranstvo

84,00

11.

Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno osiguranje (ZO i PIO)

49,00

12.

Obavljanje dopunske djelatnosti

49,00

13.

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka (žene)

64,00

14.

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka (muškarci)

52,00

15.

Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta (žene)

81,00

16.

Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta (muškarci)

70,00

17.

Ljekarsko uvjerenje za smještaj odraslih osoba u dom

62,00

18.

Ljekarsko uvjerenje za smještaj u dom (djeca 0-6 godina starosti)

30,00

19.

Ljekarsko uvjerenje za smještaj u dom djeca 13-18 godina starosti)

29,00

20.

Ljekarsko uvjerenje za boravak u obdaništu

30,00

21.

Ljekarsko uvjerenje za upis djece u prvi razred osnovne škole

30,00

22.

Ljekarsko uvjerenje za upis u srednju školu

11,00

23.

Ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet

11,00

Navedene cijenje ljekarskih uvjerenje formirane su na osnovu Tarife zdravstvenih usluga Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Programa rada JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Ranije primjenjivane cijene pojedinih ljekarskih uvjerenja ovom korekcijom su umanjene i do 40% čime su izjednačene sa cijenama ili niže u odnosu na usluge iste vrste u zdravstvenim ustanovama susjednih općina.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev