Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Predstavnici Foruma građana u posjeti Domu zdravlja

Direktor JU “Dom zdravlja” Visoko dr Senad Karavdić je dana 03.12.2014. upriličio sastanak sa predstavnicima  udruženja  “Forum građana “ Visoko – Ismetom Karasalihovićem, Nurijom Rašidovićem, Muhamedom Kadićem  i Jasminom Zubić. Nakon što su predstavnici udruženja čestitali direktoru na imenovanju i preuzimanju ove, kako kažu, izuzetno važne i odgovorne funkcije pristupilo se razgovoru i razmjeni mišljenja o zdravstvu na području općine Visoko. Direktor je upoznao prisutne sa dosadašnjim dostignutim nivoom zdravstvene zaštite koju JU “Dom zdravlja” obezbjeđuje građanima kao i do sada preduzetim aktivnostima ,ali je upoznao predstavnike Foruma i sa budućim planovima rada i razvoja  ove ustanove te naglasio značaj uključivanja većeg broja građana u planiranju zdravstvene zaštite preko udruženja građana i Zdravstvenog  savjeta općine.Također je ukazano na potrebu značajnije podrške od strane osnivača i animiranje privrednih subjekata na prostoru općine Visoko u smislu njihove društveno odgovorne angažiranosti spram JU “Doma zdravlja”. Predstavnici Foruma su sa odobravanjem prihvatili izlaganje dr Karavdića te obećali podršku u njegovim planiranim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje dostupnosti i proširenje obima i kvaliteta zdravstvene zaštite iznijevši i neke svoje sugestije i prijedloge za ostvarenje ovih aktivnosti. Značajno je istaći usaglašenost stavova o potrebi izjednačavanja prava građana ,odnosno pacijenata na zdravsvenu zaštitu u jednakom obimu i pod jednakim uslovima za sve građane  na prostoru Federacije  BiH kao i sveobuhvatnost svih građana kada je u pitanju zdravstvena zaštita, a što će se urediti kroz donošenje i usvajanje novog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na kraju dr Karavdić se zahvalio predstavnicima “Foruma građana“ na posjeti te posebno na razumijevanju značaja zdravstvene djelatnosti i JU “Doma zdravlja” kao ustanove od posebnog interesa za građane Visokog. Na obostrano zadovoljstvo dogovorena je dalja saradnja između JU “Dom zdravlja” Visoko i Foruma građana u cilju obezbjeđivanja kvalitetnijih uslova života  i zdravstvene zaštite  stanovnika  općine Visoko.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev