Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Izvještaj o zaraznim bolestima

bolest

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

UKUPNO

Angina streptococcica

3

3

5

6

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Enterocolitis

7

4

3

3

7

4

3

3

9

8

 

 

 

VHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBSAg        

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHB

 

 

1

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

Influenza

50

137

128

101

12

20

21

 

 

 

 

 

 

Mononucleosis inf.

1

3

 

 

1

1

1

1

 

1

 

 

 

Parotitis epidemica

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Rubeola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertusis

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Scabies

1

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Scarlatina

2

1

 

2

3

1

1

2

 

 

 

 

 

Sepsis

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

Salmonellosis

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBC

 

2

1

 

1

 

2

1

 

 

 

 

 

Toxiinfectio aliment.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Varicellae

46

17

19

12

13

9

2

1

1

 

 

 

 

Brucellosis

 

 

 

 

 

1

 

1

2

1

 

 

 

Encephalitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 Meningitis virosa

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Leptospirosis

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

 

Erysipelas

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Dysenteria bacillaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascariasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepsis meningococcica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postvakcinalne komplikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echinococus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febris haemorrhagica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Meningitis epidemica

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbilli

 

 

1

6

17

20

10

7

2

 

 

 

 

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev