Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Preventivne mjere tokom provođenja zaprašivanja komaraca iz zraka

Poštovani, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine nam je dostavilo saopštenje da će se od 02.06.2014. početi sa avionskim zaprašivanjem rizičnih područja protiv komaraca. Zarprašivanje (dezinsekcija) se vrši jer je moguća pojava komaraca koji prenose opasne zarazne bolesti u područjima koja su bila zahvaćena poplavama, a to su doline rijeka Bosne, Krivaje i Usore. U ovisnosti od vremenskih prilika će se odvijati narednih par dana.

U cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja potrebno je obavijestiti stanovništvo, a naročito osobe sa hroničnim respiratornim oboljenjima i drugim disajnim tegobama da se sklone u zatvorene prostore (stanove i kuće), zatim skoniti domaće životinje i hranu od direktnog uticaja sredstava koja će se raspršivati avionom.

Također treba obezbijediti pčele i pčelinjake od direktnog izlaganja sredstvima koja će se upotrijebiti.

Neophodno je obavijestiti stanovništvo da u vrijeme zaprašivanja borave unutar kuća, te da prethodno, na kraće vrijeme, sklone sve životinje, hranu i ostale potrepštine.

Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja potrebno je dobro oprati prije upotrebe, kako bi se izbjegli mogući neželjeni uticaji sredstava za adulticidni tretman komaraca.

Detaljnije o tačnom vremenu postupka ćete dobiti u narednom periodu.

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev