Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Higijensko epidemiološka zaštita u vanrednim uslovima

Nakon prirodne elementarne nesreće koja je zadesila naš Kanton i našu Zemlju, doći će do evidentnih posljedica koje se manifestuju u vidu:

 • Porasta općeg morbiditeta, posebno vulnerabilnih kategorija kao što su mala djeca, trudnice, starije osobe;
 • Epidemija zaraznih bolesti, posebno crijevnih, zbog nehigijenskog snabdijevanja vodom i rukovanja hranom. Osim toga, u kolektivnim centrima zbog gustine smještenih ljudi mogu se pojaviti i kapljične zarazne bolesti, naročito dječje;
 • Masovnih pojava psihičkih poremećaja (panika, agresivnost, depresija, apatija, psihoza, neuroza);
 • Porasta profesionalnih oštećenje i oboljenja zbog pogoršanja radnih uslova;
 • Opadanja psihofizičke kondicije usljed većih psihofizičkih opterećenja.

U ovakvoj situaciji HES-e bi trebalo da vode računa o sljedećem:

 • Prostorije gdje se smještaju ljudi moraju se prethodno očistiti i dezinficirati;
 • Svi vodni objekti moraju biti pod stalnom kontrolom;
 • Zbog poremećaja higijenskih uslova u proizvodnji, čuvanju i rukovanju namirnicama i gotovim jelima česte su epidemije alimentarnih toksiinfekcija. Zbog toga je neophodno provoditi higijensko-sanitarni nadzor, te zdravstveno prosvjećivanje stanovništva u vezi sa ishranom. Podučiti stanovništvo da ne koristi hranu koja je bila i u najmanjem kontaktu sa vodom u poplavljenim područjima, te o spriječavanju kontakta glodara sa hranom;
 • Poticati stanovništvo na hitnom čišćenju terena, uklanjanju uginulih životinja i drugog otpada;
 • Preko nadležnih institucija intervenisati u odvozu smeća iz naselja;
 • Naložiti mehaničko čišćenje, a zatim uraditi dezinfekciju i deratizaciju stambenih i drugih objekata;
 • Uraditi sistematsku DDD terena u cjelini.

Ističemo da je u ovakvim uslovima naglasak rada na higijensko-profilaktičkim mjerama i sanitarnom nadzoru (smještaj, ishrana, lična i kolektivna higijena, obezbjeđenje higijenski neispravne vode i hrane), a potom na ranom otkrivanju zaraznih bolesti, njihovom spriječavanju i suzbijanju, posebno otkrivanju izvora i žarišta infekcije.

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev