Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Uputstvo o epidemiološkom nadzoru u poplavljenim područjima

 

Prije nekoliko dana je poslan dopis Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju sa preporukama za sprečavanje hidričnih epidemija.

Obzirom na intenzivne padavine koje su dostigle elementarne nepogode i uslovile vanredno stanje, podsjećamo sve higijensko-epidemiološke službe da su dužne provoditi sljedeće mjere nadzora:

 • Svakodnevno informisati Kantonalni zavod o dimenzijama poplave na pripadajućoj općini po naseljima, sa tačnim opisom lokacije poplavljenog terena, gravitacionom području i brojem ugroženih stanovnika;
 • Izvršiti higijensko-epidemiološko izviđanje na poplavljenim područjima i područjima na kojima bi mogla izbiti poplava, utvrditi stepen rizika širenja crijevnih zaraznih bolesti, uspostaviti aktivni epidemiološki nadzor;
 • U saradnji sa općinskim komunalnim i inspekcijskim službama održavati higijenski ispravan kvalitet vode. Ispitati način vodosnabdijevanja i stanje vodoopskrbnih objekata na polavljenim područjima. Uspostaviti hiperhloraciju vode. Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće držati između 0,3 i 0,5 mg/l vode. U sredinama gdje to nije izvodljivo vodu dovoziti cisternama;
 • Putem sredstava javnog informisanja svakodnevno u više navrata upoznati stanovništvo o visokom riziku korištenja zagađene vode bez prethodnog prokuhavanja (kuhati vodu najmanje 20 minuta). U seoskim naseljima postaviti javnu obavijest sa upozorenjem na ove rizike;
 • Uspostaviti saradnju sa općinskim štabovima za suzbijanje posljedica elementarnih nepogoda, ako ne postoje, insistirati na njihovom foriranju;
 • Kada se voda povuče obavezno očistiti i dezifincirati sve bunare i druge vodoopskrbne objekte, kao i sve objekte koji su makar i djelimični bili pod vodom;
 • Informisati ljekare primarne zdravstvene zaštite o mogućnostima pojave oboljenja od enterokolitisa, virusnog hepatitisa A i trbušnog tifusa, kako bi se ranim kliničkim i laboratorijskim metodama utvrdili rani slučajevi oboljenja;
 • O stanju na terenu svakodnevno dostavljati izvještaje telefonski ili putem faksa (tel. 443-560; fax. 443-530). U slučaju pojave epidemije crijecne zarazne bolesti odmah obavijestiti Kantonalni zavod.
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev