Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Izvještaj o nalazima iz programa „Škole-voda za piće“ 2014

Po programu „Škole - voda za piće“ 2014 u lokalnim školama uzimaće se uzorci vode i vršiti analize. U nastavku možete pogledati u kojim školama je voda higijenski ispravna, a u kojima nije.

Maj, 2014

Nalazi koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće 

 1. Mješovita srednja škola  „Hazim Šabanović“ Visoko-gradski vodovod
 2. Gimnazija Visoko-gradski vodovod
 3. O.Š.“Safvet beg Bašagić“ Visoko-gradski vodovod
 4. O.Š.“Kulin Ban“ Visoko-gradski vodovod
 5. Franjevačka klasična gimnazija Visoko-gradski vodovod
 6. Medresa „Osman ef.Redžović“ Veliko Čajno-lokalni vodovod

Nalazi koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

 1. O.Š. M.Mustafa Bašeskija Donje Moštre-kopani uređeni bunar IGM– ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Potrebno je terensko ispitivanje objekta da bi se utvrdili razlozi koji dovode do značajne bakterijske kontaminacije vode. Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 2. Područna škola Poriječani-lokalni vodovod Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Potrebno je terensko ispitivanje objekta da bi se utvrdili razlozi koji dovode do značajne bakterijske kontaminacije vode. Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.
 3. Područna škola Srhinje-Lokalni vodovod Dolije Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Potrebno je terensko ispitivanje objekta da bi se utvrdili razlozi koji dovode do bakterijske kontaminacije vode. Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.
 4. Muzička škola „Avdo Smajlović“ –gradski vodovod Visoko Prema mikrobiološkoj čistoći ovaj uzorak, ova voda bi se mogla koristiti za piće. Međutim , ova voda po svojim fiziko-hemijskim karakteristikama ne  udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećanog stepena mutnoće. Potrebno je preispitati sanitarno tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne  zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat.

April, 2014

Nalazi koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

 • Područna škola Goduša-Lokalni vodovod „Kučetine“
 • Područna škola Podvinci-Lokalni vodovod „Crna vrela“
 • Područna škola Mali Trnovci-Lokalni vodovod „Čatrlja“
 • O.Š.„Musa Čazim Čatić“ Veliko Čajno
 • O.Š.“Alija Nametak “ Buci-gradski vodovod
 • Područna škola Radovlje-lokalni vodovod KREČANE
 • O.Š.Mehmedalija Mak Dizdar, Visoko
 • Kopani uređeni bunar , Dnevni Centar Humanost, Dobrinje 

Nalazi koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće:

 • Područna škola Gornja Zimča-Lokalni vodovod –Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.
 • Područna škola Orašac-bunar Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće. Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera.

 

 

 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev