Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Lokalni vodni objekti 27. 11.

 

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

 1. Javna česma „Babino“ Džindići
 2. Lokalni vodovod „Lisičak“ Dubrave
 3. Lokalni vodovod „Gornje Moštre“
 4. Lokalni vodovod „Velijina voda“ Muhašinovići
 5. Lokalni vodovod „Radio-stanica“ Donja Zimča
 6. Lokalni vodovod „Radinovići“
 7. Lokalni vodovod „Donje Moštre“
 8. Lokalni vodovod „Musjenica“ Hlapčevići
 9. Lokalni vodovod „Vrelo“ Džindići
 10. Lokalni vodovod „Slatina“ Radovlje
 11. Lokalni vodovod „Krečane“ Radovlje

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

 1. Lokalni vodovod „Bukovik “ Vilenjak (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
 2. Područna škola Orašac-bunar. Mikrobiološki nalaz uredan . Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Fiziko hemijski  ova voda nije zdravstveno ispravna zbog blago povećanog stepena mutnoće. Potrebno je preispitati  sanitarno-tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat. Preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera. Vodu uredno i adekvatno hlorisati.
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev