Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Vakcinacija protiv pneumokoka

 

Nalazimo se pred sezonom gripe koja je praćena povećanim rizikom od teških infekcija i oboljenja uzrokovanih pneumokokom, posebno kada su u pitanju oboljeli od hroničnih oboljenja i imunodeficijentnih stanja (djeca i odrasli).

Protiv invazivnih pneumokoknih bolesti moguća je zaštita vakcinacijom. U više navrata smo vas informirali da Zavod za javno zdravstvo F/BiH raspolaže izvjesnom količinom pneumokokne vakcine namijenjene posebno ugroženim kategorijama. Obzirom da se radi o vakcini izvan programa rutinske vakcinacije, napominjemo da se ova vakcina daje po preporuci nadležnog ljekara, a prima u nadležnom punktu za vakcinaciju / ambulanti PZZ.
Posebne medicinske indikacije za vakcinaciju protiv pneumokoka su: anatomska ili funkcionalna asplenija, hronične kardiovaskularne bolesti (urođene srčane mane), hronične metaboličke bolesti uključujući i dijabetes, hronične bolesti djeteta (maligne bolesti, nefrotski sindrom, cistična fibroza, astma, određena imunodeficijentna stanja), pri hirurškim zahvatima kao što je ugradnja vještačke pužnice, transplatacija tkiva i organa itd.
Za potrebe vakcinacije po medicinskim indikacijama obezbijeđena je desetovalentna konjugirana Synflorix vakcina za djecu do pet godina i 23-valentna polisaharidna pneumokokna vakcina Pneumo 23, obe registrirane u F/BiH.

Shema vakcinacije Synflorix vakcinom

Dob djeteta Vakcinacija Revakcinacija Način aplikacije
6 nedjelja do 6 mjeseci Daju se 3 doze odgovarajuće vakcine sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 1 mjesec. Prva doza se daje najranije sa navršenih 6 nedjelja. Daje se 1 doza u drugoj godini, najranije 6 mjeseci nakon treće doze, a najbolje u dobi od 12 do 15 mjeseci. Intramuskularno u bedro ili nadlakticu - deltoidnu regiju (ovisno o dobi i mišićnoj masi).
7 do 11 mjeseci Daju se dvije doze odgovarajuće vakcine, sa razmakom između pojedinih doza najmanje 2 mjeseca. Daje se 1 doza u drugoj godini, najranije 2 mjeseca nakon druge doze. Intramuskularno u naldakticu (deltoidna regija)
12 mjeseci do 5 godina Daju se dvije doze vakcine sa razmakom između pojedinih doza najmanje 2 mjeseca. Potreba za buster dozom u ovoj dobi nije utvrđena. Intramuskularno u naldakticu (deltoidna regija)

Djeca koja su u uzrastu do 5 godina vakcinisana konjugiranom vakcinom mogu, ukoliko i dalje postoje kliničke indikacije, primiti polisaharidnu vakcinu. Pneumo 23 — za djecu stariju od 5 godina.

Djeca sa imunodeficijentnim stanjima se vakcinišu sa dvije doze i to tako da se djeci mlađoj od 10 godina druga doza daje nakon 3 — 5 godina, a djeci starijoj od 10 godina 5 godina nakon prve doze.

Primjena pneumokokne vakcine po medicinskim indikacijama regulirana je Pravilnikom o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (Službene novine Federacije br. 22/07).

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev