Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Hirurg

Obavještavamo osigurana lica sa područja našeg grada da specijalista hirurg iz JU Kantonalna bolnica Zenica radi u dane ponedjeljak, srijeda i petak od 12,00 sati u hirurškoj ambulanti JU "Dom zdravlja" Visoko. Pacijent je dužan imati uputnicu za specijalistu hirurga izdatu od strane svog porodičnog ljekara.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Coronavirus bolest (COVID-19)

Prijava ili pomoć u slučaju simptoma COVID-19

Svaki dan od 07h do 20,00h na telefone:032/738-822, 032/460-328, 061/869-839

Poslije 20,00h kontaktirati HMP na brojeve 124 ILI 032/735-260,psihološka pomoć i podrška dostupna 24h na broj 062/819-394

 

 Izvještaj o nalazima iz programa „Škole-voda za piće“ proljeće 2013

Po programu „Škole-voda za piće“ 2013 dana tokom treće sedmice aprila i početkom maja uzeta je voda  u svim školama općine Visoko.

Nalazi koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

1. Kopani uređeni bunar Područna škola Orašac

Mikrobiološki nalaz uredan

Nalaz fiziko hemijske analize ne udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ,zbog blago povećanog stepena mutnoće .Potrebno preispitati sanitarno-tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite oko objekta.

Potrebne češće analize ove vode.

Uredni su nalazi za škole:

 • Područna škola Goduša
 • Područna škola Podvinci
 • Područna škola Mali Trnovci
 • O.Š.„Musa Čazim Čatić“ Veliko Čajno
 • Franjevačka klasična Gimnazija-gradski vodovod
 • O.Š.“Kulin Ban“ Visoko-gradski vodovod
 • O.Š.“Safvet Beg Bašagić“ Visoko-gradski vodovod
 • Muzička škola „Avdo Smajlović“ Visoko-gradski vodovod
 • Gimnazija Visoko-gradski vodovod
 • Područna škola Poriječani
 • O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje
 • Područna škola Gornja Zimča
 • Područna škola Radovlje
 • O.Š.“Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre
 • Područna škola Srhinje
 • MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko
 • O.Š.Alija Nametak Buci-nakon dezinfekcije nalaz uredan
 • Medresa „Osman ef.Redžović-Veliko Čajno-nakon dezinfekcije nalaz uredan
 1. Skrining test
 2. Mamografija
 3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev