Ultrazvuk kukova kod djece

Specijalista dolazi dva puta mjesečno (srijeda) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko.  Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Limo Majda na broj telefona 032/733-130.

Ortoped

Specijalista ortoped dolazi jedan puta sedmično (ponedjeljak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Dermatolog

Specijalista dermatolog dolazi dva puta sedmično (srijeda i petak) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić MIhada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ortodont

	Specijalista ortodont  dolazi jedan puta sedmično (utorak) u organizaciji i po zahtjevu Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinskog tehničara Bukić Almir na broj  telefona 738 - 777 lokal 232.

ORL

	Specijalista ORL dolazi dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) po rasporedu u organizaciji KB Zenica. Pacijenti treba da zakažu termin za pregled kod medicinske sestre Smajić Mihada na broj telefona 738 - 777 lokal 217.

Ultrazvuk srca

	Ultrazvuk srca se radi dva puta sedmično utorak i četvrtak. Narudžbeza pregled se vrše kod nadležnih ljekara u JU "Dom zdravlja"Visoko ili na broj telefona 738 – 777 lokal 261.Odobravanje liječnja van kantona

Ovom Odlukom imenuje se Komisija u sastavu:

  1. dr Amra Handžić, spec.por.medicine, predsjednik Komisije
  2. dr Milada Repovac, spec.pneumoftiziolog, član Komisije
  3. dr Radenka Blagojević, porodični doktor, član Komisije

Komisija će donositi odluke za liječenje van Zeničko-dobojskog kantona osiguranicima sa područja općine Visoko, uz striktnu primjenu važeće Odluke o kriterijima za upućivanje osiguranih lica na liječenje izvan područja Zeničko-dobojskog kantona.

Rad komisije će biti organiziran na način redovnog sedmičnog zasjedanja informatičkog praćenja izdatih/neizdatih odluka za liječenje van Kantona, uz dostavljanje mjesečnih izvještaja Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona će redovno kontrolisati sve pristigle fakture sa odlukama i ukoliko se ustanovi eventualna nepravilnost i propust u radu Komisije, kopije faktura će se vratiti na uvid, a ukliko se ustanovi ponovno nepoštivanje propisanih kriterija, fakture će se vratiti Domu zdravlja Visoko.

Nakon dobijanja pismenog stava o istim, vršit će se plaćanje odnosno terećenje Doma zdravlja Visoko za sporni dokazani iznos.

Komisija počinje sa radom 01.09.2012.godine.

 

Download: Odluka o kriterijima za upućivanje osiguranih lica na liječenje izvan područja Zeničko-dobojskog kantona

  1. Skrining test
  2. Mamografija
  3. Metadonska terapija
Test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, vrši se besplatno u odjelu Zdravstvena zaštita žena za sve pacijentice jedan puta u 3 godine. Pacijentice koje žele uraditi ovaj test treba da zakažu termin na telefon broj: 739-413 svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati.
Usluge mamografije vrše se u RTG kabinetu radnim danima u periodu od 07:00-13:00h. Za ovaj pregled pacijent treba da ima uputnicu ljekara.
Davanje metadonske terapije provodi se svaki radni dan u periodu od 10:00 do 10.30 sati. Svi pacijenti koji žele liječenje putem metadonske terapije mogu se javiti u Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti u Zenici ili kod ljekara u JU "Dom zdravlja" Visoko.
next
prev